Introduktion till arbete i Danmark

Danmark är långt ifrån ett lika populärt land för svenskar att bo och arbeta i som Norge, men omkring 15000 svenskar har bott i Danmark under den senaste sexmånadersperioden. Lägg där till ett ännu större antal gränspendlare som bor i Sverige men arbetar i Danmark.

Hus med dansk flagga

Pendlingen över Öresund

Antalet som pendlar från Sverige till Danmark har legat relativt stabilt en bit under 20.000 sedan ett antal år tillbaka. Flest pendlare hade Öresundsregionen strax innan finanskrisen 2008. 96 procent av Öresundspendlarna bor i Sverige och arbetar i Danmark. 40 procent av denna kategori är svenskar, 37 procent danskar och resterande 23 procent är född utanför Sverige och Danmark. De flesta som pendlar är män, tre av fem är män och resterande kvinnor. De flesta svenskarna arbetar inom den danska tjänstesektorn.

Rätt till arbetslöshetsersättning

Den som arbetar i Danmark skall vara med i en dansk a-kassa och inte i en svensk, för att ha rätt till arbetslöshetsersättning. Det är möjligt att överföra medlemskapen mellan de nordiska länderna utan att förlora kvalifikationstid, men det är viktigt att inget glapp uppstår mellan utträde ur din svenska a-kassa och inträdet i den nya danska.

Här hittar du mer information om dansk arbetslöshetsförsäkring på svenska. Nu har vi även valt att lansera en ny systersajt arbejdsloshedskasse.dk på danska. Sidan presenterar och jämför samtliga 24 danska a-kassor och bygger på samma system och design som arbetsloshetskassa.nu.

grafik arbejdsløshedskasser i danmark

Vår förhoppning är att den nya tjänsten skall nå och hjälpa många av de omkring 3.000.000 arbetande i Danmark till en tryggare tillvaro mellan jobben.

Löneläge

I Danmark sköter fackföreningar och arbetsgivare i högre grad löneförhandlingarna jämfört med i Sverige. Det innebär minskade möjligheter att själv förhandla fram en mer gynnsam lön. Men inom det privata näringslivet tillämpas precis som i Sverige individbaserad lönesättning.

Att jämföra danska löner med svenska rakt av är komplicerat då skatter och löneförmåner inte rakt av är jämförbara mellan de båda länderna. Dessutom måste man ta hänsyn till levnadskostnaderna i respektive land samt valutakursen om man bor i ett land men arbetar i ett annat.

På det stora hela kan man nog ändå säga att lönerna är relativt likartade, men inom vissa branscher är lönerna högre i Danmark jämfört med i Sverige.

Du är skattepliktig i de land du arbetar

Om du arbetar i Danmark skall du även betala skatt där, detta oavsett om du dagspendlar och är bofast på andra sidan sundet.

Skatten omfattar följande delar:

  1. Kommunalskatt och sundhedsbidrag vilket motsvarar ca 27% av inkomstskatten
  2. Arbejdmarkedsbidrag (AM-bidrag) vilket motsvarar ca 8% av inkomstskatten
  3. Precis som i Sverige finns en statlig skatt för inkomst som överstiger en viss summa.
  4. *Uppgifterna avser skatteåret 2016.

Tänk på att du kan ha rätt att göra vissa avdrag. Du skattar på den inkomst som återstår efter de att alla avdrag är gjorda.

Sifferkällor:
orestat.se
oresunddirekt.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.