Vanliga frågor och svar

Här lägger vi regelbundet till återkommande vanliga frågor som vi besvarat utifrån bästa förmåga. Notera dock att vi inte kan ta ansvar för att all information på den här sidan är fullständigt uppdaterade och korrekt, dubbelkolla därför med din a-kassa innan du fattar avgörande beslut baserat på information från denna sida. Om du upptäcker några felaktigheter

Har du en följdfråga av något slag är du välkommen att lämna en kommentar nedan, vi svarar i den mån vi anser oss besitta nödvändig kompetens och kunskap om det aktuella ämnet.

6 thoughts on “Vanliga frågor och svar

 1. Arbetar idag deltid (60%) och stämplar upp till heltid, då jag arbetat heltid innan jag blev arbetslös. Har ca 150 ersättningsdagar kvar. Om jag vill byta a-kassa, får jag med mig mina dagar till den nya a-kassan?

  1. Ja, du tar med dig dina ersättningsdagar så länge inte någon lucka mellan medlemskapen uppstår. Men ta kontakt med din nuvarande och kommande arbetslöshetskassa innan flytt så får du exakt information på vad som krävs.

 2. Hej Jag är med i alfakassan sedan 2 år tillbaka. Har jobbat 75% och ibland mindre pga sjukdom. Jag var av hälsoskäl progressivt förvärrat sjukdomsförlopp, att säga upp mig. Jag har diagnosticerad sjukdom och arbetsplatsen var inte lämpad med hänsyn till min sjukdom. Alfakassan vill ha intyg från sjukvården angående detta. Dom krävde vidare att utlåtandet skulle vara skrivet INNAN uppsägningen. Kan detta verkligen vara lagenligt, sett till a-kasse lagen? Sjukvården hade nämligen ingen möjlighet att ge mig någon tid för möte med läkare förrän 2 v efter uppsägningen. Detta är alltså någonting som jag omöjligt kan rå över. Vidare så kan jag ju ej heller få ett läkarutlåtande INNAN sjukdomsförloppet förvärrats. Ett sjukdomsintyg får EJ enligt sjukförsäkringslagen framställas innan sjukdom. Eller är jag nödgad att bryta mot denna lag och således begå en kriminell handling för att få rätt till a-kassa?

  1. Hej Jens,

   Detta är en mycket specifik frågeställning där vi tyvärr inte har den nödvändiga kompetens att tillgå för att ge ett tydligt svar, skulle uppmana dig att ta kontakt med ditt fackförbund eller vända dig till en juridisk firma för rådgivning.

   /Admin

 3. Med styrelsen för en ideell förening. Är det hinder för ersättning. Det utgår alltså ingen ersätt i g för uppdraget.

  1. Styrelseuppdrag bedöms oftast som en bisyssla, vilket kan påverka din rätt till ersättning. Dock är möjligheterna till ersättning goda så länge ingen ersättning utgår samt att uppdraget inte påverkar dina möjligheter att söka heltidstjänster. Varje fall prövas separat, ta kontakt med din a-kassa för mer information.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.