Orättvis behandling på jobbet

En heltidsanställd arbetar ungefär 226 dagar eller 1808 timmar på ett år. Att vi tillbringar
nästan en fjärdedel av vår tid på eller i anslutning till arbete ställer krav på en
välfungerande arbetsmiljö med god gemenskap.

Blir man orättvist eller dåligt behandlad på jobbet kan det vara svårt att orka med det
vardagliga slitet och fullgöra sina sysslor. Handlar det om återkommande särbehandling,
konflikter med chefen eller kollegor är detta att betrakta som som mobbning på arbetet.
Denna typ av konflikt brukar tyvärr sällan lösa sig av sig själv utan tenderar istället att
eskalera. Därför är det viktigt att redan i ett tidigt skede försöka göra något åt
situationen.

Som mobbad, diskriminerad eller felaktigt behandlad känner man sig ofta mycket ensam. Många
upplever dessutom att de inte kan prata med vare sig kollegorna eller chefen om problemen.
Om du upplever din situation på detta vis, kan det vara läge att ta kontakt med en tredje
part som du i första hand kan dela dina upplevelser med. Detta kommer göra att du känner dig
mindre ensam samtidigt som samtalen kan hjälpa dig att sortera dina tankar.

Fackförbunden har utbildad personal som är experter på konflikter som sker i anslutning till
arbete. Som fackmedlem har du rätt till både yrkesrelaterad och juridisk rådgivning. Facket
kan även driva ärenden gentemot arbetsgivare och agera medlare vid arbetsplatskonflikter.

Typer av brott mot diskrimineringslagen

 • Särbehandling
  Du blir annorlunda, orättvist och oftast dåligt behandlad av arbetskamrater eller
  arbetsgivaren.
 • Mobbning och trakasserier
  Du blir utsatt för kränkningar, hot, hat eller verbala nedsättande kommentarer vid upprepade
  tillfällen. Det kan även handla om utfrysning eller förminskning.
 • Diskriminering
  Du blir särbehandlad pga. trosuppfattning, funktionsnedsättning, kön eller sexuell läggning.
  Här kan facket hjälpa till och du kan även vända dig till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

7 thoughts on “Orättvis behandling på jobbet

 1. Har jobbat 8 år på samma arbetsplats. Arbetsförhållandena har varit orättvisa pga en nyckfull chef. Arbetsuppgifterna delas orättvist. Det är fråga om en positiv särbehandling. En eller två av oss får betydligt mera arbetsuppgifter än resten 5 personer. Det är fråga om försäljning med procentlön.

  Har precis blivit uppsagd antagligen för att har påpekat detta. Olaglig uppsägning, säger min jurist.Efter min uppsägning förvärrades situation så, att denna favoritperson ensam fick även mina uppgifter, vilket fördubblade nästan hennes lön. Andra får ingenting.

  Är verkligen intresserad av att rädda situationen för mina kollegor som är kvar där.

  1. Hej!

   Aj, tråkigt situation du hamnat i.

   Hoppas att du kan få rätt vägledning och hjälp av din jurist i detta ärende.

   Lycka till!

   /Admin

 2. Hej vi var en bra fungerande grupp när vi efter några år blev övertagna enligt Las paragraf 6 dvs samma villkor och allt som det skulle vara förut. Nu har det börjat komma in olika villkor som att vi ska stämpla hos oss när detta inte görs någon annanstans i företaget men även jag som chef ska börja stämpla all min tid trots att den andra chefen med samma befattning som jag har inte behöver utföra någon stämpling. Är detta någon typ av orättvisa i så fall finns det något man kan göra?

  1. Hej Turin, detta är en typisk facklig fråga, vänd dig till den organisation som verkar inom ditt område, de bör kunna ge ett svar kring juridik och eventuella motåtgärder.

   /Admin

 3. vad kan kvinna göra om en kollega har behandlat på dålig sätt mot henne? och arbetsgivare gjorde ingenting .
  kan hon anmäla den personen till polisen ?
  tips snälla!

  1. Hej Rose, i första hand skall du vända dig till ditt fackförbund eventuellt kan du även få hjälp från Diskrimineringsombudsmannen – DO.

 4. Hej

  Jag har en fråga angående en orättvisa jag och några av min arbetskollegor upplever som vi har på jobbet.
  Det är nämligen så att några stycken har fått fryst lön pga av rökning på arbetstid och på fel ställe.
  De har fått tillsägelse innan av Grupp chefen så det är väl okej då. Men nu till problemet, det är nämligen så att på de andra avdelningarna har deras grupp chef inte sagt till sina medarbetare (och ja det finns de som röker på arbetstid och på fel plats där också).
  Vilket gör att de inta har fått någon fryst lön.

  Vilket gör att vi känner oss orättvist behandlade. Vi har tagit upp det med vårat fackombud och även pratat med våran chef men det händer inget. De hänvisar bara till att det är olika avdelningar fastän det är samma företag. Och vi har inte ens någon dörr emellan avdelningarna.

  Får det vara så här??

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.