Inkomstersättning från arbetslöshetskassan

Så länge man har ett arbete att gå till och regelbundet får lönen insatt på kontot den tjugofemte varje månad, är Sverige ett ekonomiskt säkert land att leva i. För att behålla denna trygghet även utan jobb krävs medlemskap i en arbetslöshetskassa och helst även en kompletterande inkomstförsäkring.

 

Hitta en bra a-kassa och inkomstförsäkring för ditt yrke

På arbetslöshetskassa.nu finns just nu 29 akassor och 42 inkomstförsäkringar listade. Vår tjänst är kostnadsfri och hjälper löntagare och företagare att jämföra flera olika arbetslöshetskassor med varandra. Vår webbplats ger dig även information om vad som krävs för medlemskap, a-kassenivåer och vad respektive försäkring kostar varje månad.

Så fungerar svensk arbetslöshetskassa

Idag är omkring 3,5 miljoner svenskar med i en arbetslöshetskassa. Grundtanken med detta system är att arbetslösa skall erhålla tillräcklig försörjning mellan jobben och därmed skapa utrymme för aktivt jobbsökande.

Lagen om arbetslöshetsförsäkring reglerar till vem och hur ersättningen betalas ut. Försäkringen består av två delar, vilka båda administreras av landets 28 a-kassor.

Grundförsäkring har arbetsföra svenska medborgare över 20 år rätt till under den tid man är inskriven som jobbsökande hos Arbetsförmedlingen. Detta skydd har alla arbetssökande rätt till oberoende av om de varit med i A-kassan de senaste 12 månaderna eller inte. Grundförsäkring omfattar ett grundbelopp som betalas ut med högst 350 kronor per dag.

Den inkomstrelaterade försäkringen är en frivillig försäkring som tecknas när du går med i en A-kassa.  Grundbeloppet tillsammans med den inkomstrelaterade ersättningen ger dig som högst 910 kr per dag.

Fack och arbetslöshetskassa två skilda saker

En vanlig missuppfattning är att facket och arbetslöshetskassan är samma sak och att man därför måste bil medlem i båda dessa för att omfattas av den inkomstrelaterade arbetslöshetsförsäkringen. Detta stämmer inte, men det kan ändå finnas anledning att gå med i ett fackförbund då du får ett ännu bättre skydd med den löneförsäkring som vanligtvis ingår i medlemskapet.

Information om höjda nivåer för ersättning från A-kassa (7/9-2015)

Regeringen fattade i våras beslut om att höja ersättningsnivåerna. Senaste gången detta skedde var för 13 år sedan! Med det nya systemet erhåller du maximalt 14 500 kr/mån efter skatt istället för tidigare 11 000 kr/mån.

Nivåerna för a-kassa på följande vis:

  • Det maximala grundbeloppet höjs från 320 kr/dag till 350 kr/dag.
  • Det maximala ersättningsbeloppet för inkomstrelaterad ersättning höjs från 680 kronor till 910 kronor under de första 100 dagarna.
  • Efter de 100 första dagarna ges ersättning på maximalt 760 kr/dag.
  • Taket höjs från 18 700 kr till 25 025 kr.
  • Obeskattat ersätter a-kassa maximalt 20 020 kr / mån  istället för tidigare 14 960 kr / mån.

En oberoende tjänst

Arbetslöshetskassa.nu är en informationsportal med oberoende jämförelse av a-kassa, arbetslöshetsförsäkringar och fackliga arbetstagarorganisationer. Använd söktjänsten för att snabbt och enkelt få flera olika förslag på medlemskap som passar ihop med just din yrkestillhörighet. Sidan drivs frikopplat och utan direkt påverkan från arbetslöshetskassan, facket eller enskilda försäkringsbolag. Mer om oss.