Delpension – Förtida pensionsuttag

När man fyller 65 år upphör rätten till ersättning från a-kassa, efter detta förväntas pensionspengarna försörja den som blir av med sitt arbete. Den som däremot väljer att ta ut pension i förtid bör vara medveten om att detta kraftigt kommer påverkar möjligheterna till att få arbetslöshetsersättning.

Pensionen består utav flera olika delar, hur förtidsuttag påverkar ersättningen från a-kassa beror på vilken pensionsdel som utnyttjas.


Så påverkar uttag av allmän pension och premiepension före 65 år

PPM-pengar har inget efterlevandeskydd, vilket innebär att dessa pengar inte kan ärvas av efterlevande. Det gör att en del väljer att börja plocka ut premiepension från det år man fyllt 61 år. Vad inte alla vet är att  pensionsuttag från såväl allmän pension som premiepension påverkar din a-kassa.

Om du gör löpande uttag eller har tagit ut premiepension eller allmän pension tidigare, beräknas dagpenningen alltid på 65 procent av din dagsförtjänst,  istället för normala 70-80 procent. Därefter dras ev. utbetald pension av från a-kasseersättningen.

Vid en dagsförtjänst på 1 100 kr och en premiepensionen är 1040 kronor per år, beräknas dagpenningen från a-kassan med pensionsavdrag på följande vis:

Dagpenning före avdrag: 1 100 kr x 65 % = 715 kr.

Pension per dag: 1040 kronor /260 dagar = 4 kronor per dag.

Dagpenning efter pensionsavdrag: 715 – 4 = 711 kr


Så påverkar förtida uttag av tjänstepension

Uttag från tjänstepensionen för 65 års ålder påverkar storleken på eventuell dagpenning. Din dagpenning minskas då genom pensionsavdrag som motsvarande  1/22 av månadspensionen.

Vid en dagsförtjänst på 1 100 kr och tjänstepension som ger 8 800 kronor per månad, beräknas dagpenningen från a-kassan med pensionsavdrag på följande vis:

Dagpenning före avdrag: 1 100 kr x 80 % = 880 kr.

Pension per dag: 8 800 kronor /22 dagar = 400 kronor per dag.

Dagpenning efter pensionsavdrag: 880 – 400 = 440 kr

Om du tar ut tjänstepension och samtidigt ansöker om a-kassa, skall du skicka in ett pensionsbeslut.

Ett oåterkalleligt beslut

Ibland händer det att man under en tid väljer att plocka ut deltidspension, för att sedan ångra till en heltidstjänst.  Då är det möjligt att återkalla pension och skjuta utbetalningarna på framtiden, för att istället få inkomsten helt och hållet från lön.

Men även om det är fullt tillåtet och möjligt att återkalla pensionen, kommer a-kassan alltjämt göra avdrag från dagpenningen. Att pensionsavdrag skall göras trots att pensionen återkallats framgår av Högsta förvaltningsdomstolens dom med målnummer 3384-10.

Det innebär kort och gott att när man väl gått i pension en gång, kommer man därefter alltid att betraktas som pensionär av a-kassan.