Aktuella ersättningsnivåer

Ersättning från a-kassa betalas normalt maximalt ut under 300 dagar. Följande ersättningsnivåer gäller för dig som erhåller enbart grundbelopp respektive inkomstbaserad arbetslöshetsersättning:

Period Grundbelopp Full a-kassa
1-100 dag max 350 kr/dag Max 910 kr/dag
101-300 dag max 350 kr/dag Max 760 kr/dag

Använd vår räknare för att beräkna din a-kasseersättning per dag och månad. Från och med den 7/9 2015 höjs a-kassetaket från 18 700 kr till 25.025 kr vilket innebär att om du har en högre lön än så och även vill få ersättning för det överskjutande beloppet måste ordna en inkomstförsäkring.

*Data om nivåer uppdaterat 4/9 – 2015