Arbetslöshetsskydd under utredning – dansk flexicuritymodell förebild

Arbetslösheten fortsätter att öka i vissa länder. Sverige ligger ganska bra till, en bit under det europeiska medelvärdet. Grekland har störst arbetslöshet, medan Tyskland och Nederländerna ligger ganska långt ner på listan. Vad många är intresserade av nu är Danmark.

A-kassan i Danmark praktiserar en modell som kallas för flexicurity. Det är en ordlek som kombinerar flexibilitet med security eller säkerhet. Ett lite annorlunda sätt att hantera anställningar och arbetslöshet än den vi är vana vid här i landet.

Vad är flexicurity?

Till att börja med ger denna modell arbetsgivaren större frihet att anställa och avskeda folk. Du har inte längre större trygghet om du jobbat länge på en arbetsplats. Sist in och först ut gäller inte med flexicurity. Istället är din anställning baserad på andra kriterier.

Men detta innebär inte att du som arbetstagare saknar rättigheter eller möjligheter. Ersättningen vid arbetslöshet eller uppsägning är mycket högre, vilket ger en ökad trygghet. Det sociala nätverket fångar upp den som byter jobb ofta, det ses inte längre som en nackdel.

För att kvalificera sig för den höga ersättningen måste den arbetslöse aktivt söka jobb. Efter en viss tid utan jobb blir de erbjudna vidareutbildning. Om detta inte accepteras så sänks ersättningen. Tanken är att det inte ska vara allt för bekvämt att stanna hemma och bara få betalt.

Ett nytt sätt att jobba på

Danmark har alltså aktivt använt sig av denna modellen under en längre tid. De har lyckats sänka sin arbetslöshetsprocent avsevärt och ligger under Sverige i statistiken. Vad en del har emot modellen är att den faktiskt inte uppmuntrar folk att jobba. Ersättningen för arbetslöshet är så pass hög att det inte är så stor skillnad mot när du arbetar.

Något annat som gör det svårt att följa den här metoden är kostnaderna. För att det ska fungera måste stora summor pengar läggas på a-kassorna. Idag ligger ersättningen i Sverige på en relativt låg nivå, även om taket har höjts på hur mycket du får ut av lönen. Utan en tilläggsförsäkring är det få som klarar sig.

Därför måste staten verkligen satsa stort om de ska kunna tillämpa större flexicurity i Sverige. Många anser att tiden är mogen, att arbetsmarknaden har förändrat sig så pass mycket att det skulle vara för det bästa. Tiden när du troget stannade kvar på ett och samma ställe hela livet är över. Men du måste ha ett säkerhetsnät för att kunna ha samma omsättning inom arbetslivet som i Danmark.

Målet: att reformera a-kassan 2020

En av punkterna i Januariavtalet (den sakpolitisk överenskommelse) som slöts tidigare i år mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet,
Liberalerna och Miljöpartiet de gröna var att man vill ha en ny arbetslöshetsförsäkring enligt den modell som kallas ”flexicurity”, som är tillgänglig för fler som arbetat, där arbetslöshetsskyddet baseras i högre grad på tidigare inkomst och trappas ned snabbare.

 

Det pågår redan en utredning om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster Dir. 2018:8. Där Arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring ska värnas.

Utredaren ska bland annat:

  • analysera och lämna förslag till hur en arbetslöshetsförsäkring grundad på inkomster kan utformas,
  • analysera vilka ändringar som behöver göras inom arbetslöshetsförsäkringen och lämna förslag till en ny lag och förordning om arbetslöshetsförsäkring, och
  • analysera och lämna förslag till hur villkoren i arbetslöshetsförsäkringen kan utformas så att fler kvalificerar sig för arbetslöshetsersättning.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2020.
KällaKommittedirektiv 2018:8

Tänkt reformering av a-kassan kan komma att ske under våren eller hösten 2020 och utgör en del av de förändringar som man vill se göras för att modernisera arbetsrätten så att arbetslinjen värnas.

One thought on “Arbetslöshetsskydd under utredning – dansk flexicuritymodell förebild

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.