Kassakort

När du börjat stämpla a-kassa som arbetslös måste du för att få ut ersättning fortlöpande fylla i kassakort och lämna dessa till den arbetslöshetskassa du är ansluten till. Varje enskilt kassakort löper över en period om två veckor. Det innebär att du skall lämna in uppgifter till din a-kassa varannan vecka. När alla dagar är ifyllda bör du se till att skicka i kassakortet skyndsamt för att få ut arbetslöshetsersättningen var fjortonde dag (på respektive a-kassas profilsida hittar du vilka utbetalningsdagar som gäller för detta år). Veckor med helgdagar behöver dina uppgifter lämnas innan helgdagarna infaller.

Vad skall vara med och hur man fyller i kassakort

Hur uppgifterna fylls i beror på din nuvarande situation, om du är arbetssökande på heltid skall du kryssa samtliga dagar som arbetslös, även lördag och söndag.

Om du har någon form av deltidsanställning behöver du endast fylla i din sysselsättningsgrad såvida du arbetat helt enligt schemat.Arbetar du däremot ytterligare timmar utöver den ordinarie schemalagda tiden behöver du även ange detta.

Som timanställd eller behovsanställd måste alla arbetstimmar som du får betalt för måste finnas uppförda på kassakortet. Det är lätt att glömma bort helglön, uppsägningslön, arbetsintroduktion, jourtid, övertid, fyllnadstid (ibland kallad mertid) men dessa skall vara med.

Två möjligheter: Digitalt eller på papper

I regel ger a-kassorna dig två alternativ, du kan antingen använda fysiska papperskassakort eller fylla i kassakorten digitalt. För att kunna skicka in uppgifterna via internet krävs att du har en e-legitimation så som ett BankID för att kunna stärka din identitet. BankID är en liten unik fil som laddas ner till din dator och som sedan kan användas för att digitalt signera viktiga juridiska avtal och ärenden. Har du en smartphone eller surfplatta finns även möjlighet att beställa ett mobilt BankID.

Varför måste man skicka in kassakort?

Det är dina uppgifter som ligger till grund för vilken ersättning a-kassan betalar ut till dig. Se därför till att alltid göra ditt yttersta för att fylla i samtliga uppgifter på ett så korrekt vis som möjligt, så minimerar du risken att retroaktivt behöva betala tillbaka ersättning du inte haft rätt till. Om du medvetet fyller i kassakortet på ett felaktigt vis riskerar du att bli avstängd från ersättning och i värsta fall även polisanmälas.

Att tänka på:

  • Tänk på att du måste lämna in uppgifter inom nio månader från den sista dagen i den tidsperiod som din ansökan avser.
  • Glöm inte bort att skriva under om du använder papperskassakort.
  • Du kan och får inte skicka in kassakort före de att den period som ansökan gäller har förlöpt.
  • Notera att olika a-kassor kan ha olika individuella upplägg och riktlinjer