Egenföretagare

Livet som egenföretagare är ofta oförutsägbart. Vissa år gör företag stora vinster för att andra år visa minussiffror. För många företagare är det marknadens efterfrågan som styr och då är det naturligt med både toppar och dalar i verksamheten. Som egenföretagare är det därför extra viktigt att se till att trygga ekonomin i den mån det går. Börja med att säkra din lön. Att ansluta sig till en a-kassa är en bra start, men tänk på att du endast får ut 80% av din lön upp till 18 700 kr/mån vilket innebär en maximal arbetslöshetsersättning på 11 200 kr/mån.

A-kassor med många egenföretagare som medlemmar:

Skaffar du en inkomstförsäkring är det möjligt att behålla 80% med skydd upp till 150 000 kr/mån.Du kan bli medlem i a-kassan utan att gå med i facket, men väljer du att samtidigt ansluta dig till ett fackförbund ingår ofta inkomstförsäkringen i avgiften. Största organisationen i Sverige inom detta område är Unionen som erbjuder en generös inkomstförsäkring till egenföretagare med skydd upp till 60 000 kr/mån.

Arbetslöshetsersättning som egenföretagare

Även företagare, kan enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring, ha rätt till arbetslöshetsersättning. Innan a-kassan kan betalas ut måste ett antal specifika regler för egenföretagare uppfyllas, utöver de vanliga a-kassereglerna.

Förenklat kan man säga att det finns två huvudregler för att kunna betraktas som arbetslös företag och därmed berättigad till a-kassa.

  1. Du avslutar din firma och lägger ner din verksamhet. Det får inte finnas kvar några tillgångar eller avtal som kan användas för att återstarta verksamheten.
  2. Om du tydligt kan visa att du drivit företaget som ett sidoprojekt till din ordinarie huvudinkomst.

Det kan även gå att få a-kassa genom att låta ditt aktiebolag vara vilande. För att du skall kunna få ut ersättning måste du tydligt kunna visa att du inte under några omständigheter lägger tid eller på annat vis ägnar dig åt verksamheten samtidigt som du är arbetslös. Samma regler gäller för inkomstförsäkringen som dessutom förutsätter att du är medlem i a-kassa och uppfyller alla nödvändiga krav där.

Stämpla som egen företagare?

Som företagare kan du som medlem i en a-kassa ha rätt till ersättnings vid arbetslöshet, men det går inte att driva firma och samtidigt få arbetslöshetsersättning. Verksamheten måste helt upphöra, genom att bolaget avslutas eller att verksamheten görs om till ett “vilande företag”.

Med andra ord är det inte möjligt att stämpla som egen företagare eller kombinera deltidsarbete inom egen firma med a-kassa. Endast den som haft en verksamhet som egen företagare vid sidan av en ordinarie heltidsanställning under minst 12 månader före arbetslöshet, kan få företagandet klassat som bisyssla/hobbyverksamhet. En bisyssla påverkar inte din rätt till ersättning.

Kort om småföretag i Sverige

För att betraktas som företagare skall du bedriva näringsverksamhet, utföra arbete i denna verksamhet samt ha ett väsentligt inflytande över verksamheten. Uppskattningsvis finns det omkring 600 000 småföretagare i Sverige och under de senaste åren har framförallt antalet företagare med enskild firma i landet ökat kraftigt.  En orsak till det ökad intresset för att driva egna verksamheter tros vara en förändrad arbetsmarknad.

Traditionellt har egenföretagandet i Sverige framförallt fokuserat på jordbruk, skogsbruk samt restaurang- & caféverksamhet. De senaste åren har även sett en ökning av webb- och IT-företag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.