Sänkta krav för att få a-kassa & utökad ersättning

Regeringen presenterade under måndagen den 30 mars 2020 ett krispaket som syftar till att stärka förutsättningarna att möta en ökande arbetslöshet orskad av Coronakrisen. Förslagen fokuserar först och främst på att göra det lättare att få a-kassa. Tillfälliga ändringar gör det möjligt för fler att erhålla ersättning, detta gäller exempelvis grupper av timanställda och egenföretagare. Dessutom föreslår man både ett höjt grundbelopp och ett höjt a-kassetak.

Krispaketet som Regeringen la fram innehåller följande förslag på tillfälliga regellättnader för a-kassan:

Tillfälliga ändringar i medlemskraven

Förkortad kvalifikationstid – den tid som man behöver ha varit ansluten till en a-kassa för att kunna få ersättning sänks från 12 till 3 månader.

Arbetsvillkoret förändras tillfälligt – det minsta antalet timmar man ska ha arbetat per månad, sänks från 80 till 60 timmar. Alternativt att man arbetat 420 timmar under sex sammanhängande månader och då minst 40 timmar under var och en av dessa månader.

Tillfällig höjning av grundbeloppet och a-kassetaket

Grundbeloppet höjs tillfälligt (Gäller fr.o.m 2020-04-13 till 2021-01-03) från 365 till 510 kronor om dagen före skatt för den som arbetat heltid i ett helt år.

Taket i a-kassan höjs (Gäller fr.o.m 2020-04-13 till 2021-01-03) från 910 kr till 1200 kr före skatt under de första 100 dagarna. För att kunna erhålla maximal dagpenning krävs en genomsnittlig lön på 33 000 kronor under de senaste 12 månaderna. Övriga erhåller 80 procent av den tidigare inkomsten.

Karensdagar slopas tillfälligt (Gäller fr.o.m 2020-03-30 till 2021-01-03)- de sex karensdagarna innan man börjar erhålla ersättning slopas för den som blir ofrivilligt arbetslös. Notera att karensen vid egen uppsägning består.

Vilande företag kan lättare få a-kassa – enligt dagens regler måste det gå minst 5 år mellan två ersättningsperioder som företagare erhåller ersättning från a-kassa, om så inte är fallet måste företagaren avsluta sin verksamhet fullständigt alternativt inte erhålla någon ersättning. Den tillfälliga regel som nu föreslås i Coronatider, innebär att uppehåll i verksamheten som görs under 2020 inte beaktas vid en prövningen av femårsregeln, förslaget innebär att man vid en sådan prövning helt skall bortse från tillfällen som verksamheter som lagts vilande under 2020.

Övriga förslag i krispaket:

 • Arbetslöshetskassorna får extra ekonomiskt stöd för att kunna hantera en ökande mängd medlemsärenden och löpande handläggning, de medel som staten tillför a-kassorna motsvarar ca 285 tjänster.
 • Arbetsförmedlingen tilldelas ytterligare medel till pågående arbetsmarknadsprogram, dessa pengar kommer bland annat användas för att förlänga subventionerade anställningar som exempelvis nystartsjobb.
 • Satsningar på utökade yrkesutbildningar runt om i landet.
 • Fler platser på universitet och högskolor samt mer distansundervisning.
 • Bidrag till sommarjobb till ungdomar.
 • Slopat fribelopp för alla som får studiemedel under 2020.

2 thoughts on “Sänkta krav för att få a-kassa & utökad ersättning

 1. Samir
  Min visstidsanställning på 6 månader (Heltid) började 1 oktober 2020. Har jag rätt till A kassa om det inte blir förlängd 1april 2021?

  1. Utifrån de uppgifter du uppgett, har du enbart rätt till grundersättning genom Alfa-kassan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.