Bemanningsföretag

Den traditionella homogena arbetsmarknaden där majoriteten är tillsvidare anställda bytas i allt större grad ut mot behovs- och timanställning. Detta har lett till att bemanningsföretagen vuxit till sig och att många svenskar idag jobbar som bemanning hos tredje part.

Den som arbetar som vikarie eller inom bemanning kan ansluta sig till a-kassa och har rätt att tillgodoräkna arbetstid på samma vis som inom andra anställningar. Men för att ha rätt till ersättning från a-kassan efter anställning måste arbetsvillkoret vara uppfyllt. För specifika regler och villkor kontakta den a-kassa du är intresserad att gå med i.

Passande arbetslöshetskassor:

Inkomstförsäkring för bemanningsanställd

Bemanningsföretagen den nya arbetsförmedlingen?

I en tid då Sverige och övriga Europa väntas gå in i en tung period som i värsta fall leder till ekonomisk regression, finns det alltjämt branscher som växer sig starkare inte bara i Sverige utan i hela västvärlden. Bemanningsföretag har kommit att bli en naturlig aktör på arbetsmarknaden och man glömmer lätt bort att det inte var förrns den 1 juli 1993 som vinstdrivande arbetsförmedlingar och inkomstbringande personaluthyrning legaliserades.

I dag står förmedlingsföretagen för den största del av de nya jobb som skapas i Sverige och i framtiden spås en mycket stor del av arbetskraften vara anställd via betalningsförmedlare.

Fördel med att använda sig av bemanningsföretag från ett arbetsgivarperspektiv, är främst att du som arbetsgivare kan anställa personal vid behov för att sedan entledigas när behov ej längre finns. Att använda sig av externa rekryteringsföretag har även blivit ett sätt att kringgå lagen om LAS och andra typer av arbetslagar.

Detta har i sin tur bidragit till att ytterligare försvaga fackföreningarnas ställning i Sverige. Eftersom bemanningsföretagens timanställningar sker på annorlunda premisser än vanliga arbetsgivares traditionella tillsvidareanställningar, har fackförbunden utarmats, tappat medlemmar och blivit allt svagare.

Givetvis påverkar denna nya typ av anställningsform även den vanliga arbetaren. I viss mån kan man säga att anställda inom bemanningsföretag har en sämre arbetstrygghet än de som är direkt anställa av företag eller rätt och slätt har en tillsvidare hos ett bolag. Samtidigt skapar rekryteringsföretag nya möjligheter för både företagare och arbetssökande. Till skillnad från den traditionella arbetsförmedlingen där arbetstagaren dagligen behöver ägna sig åt sökande efter och av utlysta tjänster, kan bemanningsföretag direkt höra av sig till den sökande då denne är önskad för ett uppdrag. På så vis effektiviseras hela processen, arbetsgivaren kan snabbt och lätt hitta en ersättare till exempelvis sjuk personal och arbetstagaren behöver inte själv ägna dag ut dag in till att söka efter tjänster som eventuellt kan omvandlas till ett verkligt arbete.

Kanske är bemanningsföretagen vår tids arbetsförmedling?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.