Arbetslöshetsersättning

Arbetslöshetsersättning är ett stöd för dig när du blir utan arbete och fungerar som en försäkring. För att få arbetslöshetsersättning eller a-kassa gäller ett antal villkor. Dessa är:

 

 • Du måste ha möjlighet och vara villig att arbeta minst 3 timmar per dag och minst 17 timmar per vecka.
 • Du måste anmäla dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.
 • Din primära avsikt måste vara att hitta ett arbete och du får inte ha något som hindrar dig från att ta ett arbete.

 

Arbetsförmedlingen stödjer dig under ditt jobbsökande genom att du tillsammans med en handläggare skriver en handlingsplan för hur du ska få ett nytt arbete så fort som möjligt. Om du inte deltar i arbetsförmedlingens program kan din möjlighet att få a-kassa försvinna då de rapporterar direkt till din a-kassa. Under tiden som arbetslös ska du lämna en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen där det står vilka ansatser du gjort för att få ett arbete eller någon annan sysselsättning. Om du har ett möte med Arbetsförmedlingen är det även ett krav på att du måste närvara. Arbetsförmedlingen kommer att anvisa dig att söka arbeten som är lämpliga för din profil och kräver att du söker dem för att fortsätta få a-kassa.

 

Ersättningen du får som arbetslös får maximalt utgöra 80% av din tidigare lön. Det maximala beloppet du kan få ut per dag är dock 910 kronor (de första 100 dagarna därefter maximalt 760 kr). För att man ska ha rätt till ersättning måste man förutom att uppfylla tidigare nämnda krav ha varit en betalande medlem av a-kassan i minst ett år samt uppfylla arbetsvillkoret vilket betyder att man måste ha arbetat 80 timmar per månad i minst sex månader under en period av 12 månader innan arbetslösheten. Den maximala a-kassaersättningen efter skatt är cirka 14 500 kronor efter skatt men detta kan variera beroende på kommunalskatten där du bor. Efter 201 dagar som arbetslös sänks a-kassan till 70 procent av din tidigare inkomst.

 

Att vara ansluten till a-kassan är en stor trygghet för alla som arbetar. Arbetslivet kan ta skarpa svängar och då gäller det att garderas sig för att försäkra sig om att ha en inkomst även när du står utan arbete.

3 thoughts on “Arbetslöshetsersättning

 1. Anmäler mig till halvtids arbetslöshetsersättning idag, hur får jag en handledare

  Med vänlig hälsning
  Marie Haglund

  1. Hej Marie,

   Du behöver anmäla dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen samt höra av dig till din arbetslöshetskassa.

   Hälsningar
   Admin

 2. Finns det någon karens för ersättning om man sagt upp sig själv från fast tjänst? Jag har pluggat och varit föräldraledig i ett år sen jag slutade i juni 2019.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.