Ansvarsfriskrivning

Arbetsloshetskassa.nu är en fristående informationstjänst för svensk arbetslöshetskassa och inkomstförsäkring. Arbetslöshetskassa.nu saknar ägarintresse i de organisationer som listas på webbplatsen. Vi är en fristående faktaportal och oberoende jämförelsetjänst.

Vår självklara målsättning är att alltid erbjuda korrekt information och uppdaterad data om a-kassa. Tyvärr kan vi inte garantera att så alltid är fallet. Förändringar kan ske plötsligt och vi kan inte garantera riktigheten i den information som ges.

Arbetslöshetskassa.nu och Spexer AB skall ej hållas ansvariga för eventuella felaktigheter vad gäller information på den här webbplatsen. All information på denna webbsida skall därför endast ses som vägledande och inga garantier för dess riktighet lämnas.

Du som besökare har ett eget ansvar att alltid kontrollera att de villkor som anges på Arbetslöshetskassa överensstämmer med de villkor som respektive organisation/företag själv uppger på webbplatsen innan du tecknar avtal.

Arbetslöshetskassa.nu har ingen del eller ansvar för ev. avtal som tecknas mellan besökare och a-kassor, fackförbund eller andra aktörer. Alla avtal som skrivs gäller endast mellan dig som konsument och den organisation/företag som du ingår avtal med.

Arbetslöshetskassa.nu eller dess ägare tar inget som helst ansvar för e.v skador, skulder eller konflikter som kan uppstå mellan dig som konsument och respektive listad aktör.