Utträdesansökan

Den som skall sluta arbeta, planerar att flytta utomlands eller vill byta a-kassa måste själv avsluta sitt medlemskap. Det är förhållandevis enkelt att lämna a-kassan, men det är viktigt att göra rätt inte minst om du avser byta från en a-kassa till en annan. Utträdesansökan skall skickas till den a-kassa du avser lämna och skall innehålla fullständiga personuppgifter, år, månad och dag då du begär utträde samt datum och underskrift. Observera att enskilda a-kassor kan komma att fråga efter ytterligare information innan ditt utträde ur arbetslöshetskassan genomförs. I vissa fall kan du använda BankID för att underlätta utträdet.

Medlemskapet kan tidigast avslutas den sista i den månad vi får din utträdesansökan. Följande exempel illustrerar hur det fungerar i praktiken:

Om a-kassan får in din utträdesansökan den 14 december 2021 så avslutas ditt medlemskap den 31 december 2021.

För att undvika glapp där du riskerar att förlora “intjänad” kvalifikationstid måste du skicka in din ansökan om medlemskap till din nya a-kassa senast månaden efter att du avslutat ditt medlemskap i din tidigare a-kassa. Bäst är att göra ansökan om det nya medlemskapet samtidigt som du begär utträde ur a-kassan du vill gå ur.


Länkar till ytterligare information/utträdesansökan för respektive a-kassa (listade i bokstavsordning):

A

Lämna Akademikernas A-kassa AEA

Lämna Alfakassan

B

Lämna Byggnads A-kassa

E

Lämna A-kassan Elektrikerna

F

Lämna Fastighets akassa

Lämna Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa

G

Lämna GS arbetslöshetskassa

H

Lämna Handelsanställdas A-kassa

Lämna Hamnarbetarnas A-kassa

Lämna Hotell- och restauranganställdas A-kassa (HRAK)

I

Lämna IF Metall Arbetslöshetskassa

J

Lämna Journalisternas Arbetslöshetskassa

K

Lämna Kommunals A-kassa

L

Lämna Ledarnas Arbetslöshetskassa

Lämna Livsmedelsarbetarnas Arbetslöshetskassa

Lämna Lärarnas A-kassa

P

Lämna Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa

S

Lämna Sekos A-kassa

Lämna Sveriges Arbetares Arbetslöshetskassa – (SAAK)

Lämna Sveriges Entreprenörers Arbetslöshetskassa

Lämna STs A-kassa

Lämna Småföretagarnas A-kassa

Lämna Säljarnas A-kassa

T

Lämna Transports A-kassa

U

Lämna Unionen A-kassa

V

Lämna Akassan Vision

Senast uppdaterad 2021-08-11.

Frågor om utträde ber vi er ställa direkt till berörd a-kassa men kontakta oss gärna om du upptäcker att en länk inte fungerar så fixar vi den brutna länken.