Dagpenningen

Den dagliga ersättning du kan få från a-kassan om du blir arbetslös kallas dagpenning. För att vara berättigad
till dagpenning skall du ha uppfyllt arbetsvillkoret och måste ha varit medlem i en arbetslöshetskassa under en sammanhängande tid om minst 12 månader.

Storleken på dagpenningen beror på din inkomst och räknas ut genom att multipliceras dagsförtjänsten med 80 eller 70 procent. Dock finns det en övre gräns för hur stor din a-kasseersättning kan vara. Dag 1-100 kan ersättningen vara max 910 kr/dag därefter max 760 kr/dag.

Dagsförtjänst – din genomsnittliga dagliga arbetsinkomst

När din a-kasseersättning skall räknas ut, baserar arbetslöshetskassorna denna uträkning på din genomsnittliga arbetsinkomst under ramtiden. Dagsförtjänsten beräknas genom att ta en 1/5 av veckoinkomsten eller 1/22 av månadsinkomsten.

Dagpenning vid aktivitetsstödet

Den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program har rätt till antingen aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Storleken på dagpenningen är densamma vid aktivitetsstöd där ersättningen betalas ut av Försäkringskassan som för övriga a-kassemedlemmar.