Ramtid

För att ha rätt till a-kassa måste du uppfylla arbetsvillkoret inom 12 månader, denna tidsperiod kallas ramtid. Ramtiden beräknas ett år bakåt från den dag du anmäler dig som arbetssökande. I vissa fall är det möjligt att förlänga tidsperioden genom överhoppningsbar tid förutsatt att du varit förhindrad att arbeta om du varit sjuk, studerat eller varit föräldraledig. om så varit fallet förlängs ramtiden med den överhoppningsbara tiden.