Arbetsvillkor

Rätt till arbetslöshetsersättning kräver att du uppfyller ett så kallat arbetsvillkor. Förenklat innebär det att du måste ha arbetat en viss mängd under det senaste året för att ha rätt till ersättning genom arbetslöshetsförsäkringen.

Hur mycket måste man arbeta för att få a-kassa?

Du kan uppfylla detta arbetskrav genom antingen huvudregeln eller alternativregeln.

  1. Arbetsvillkoret enligt huvudregel innebär att du under den senaste 12-tolvmånadersperioden före arbetslösheten skall ha förvärvsarbetat minst 6 kalendermånader med minst 80 timmar per månad.A-kassorna prövar alltid först din rätt till ersättning i enlighet med huvudregeln, om detta arbetsvillkor inte är uppfyllt prövas din rätt enligt alternativregeln.
  2. För att uppfylla arbetsvillkoret enligt alternativregeln skall du ha arbetat minst 480 timmar under en sammanhängande period om 6 kalendermånader, där du minst arbetat 50 timmar per månad.

Det är möjligt att inkludera tid med föräldrapenning eller totalförsvarsplikt om maximalt 2 månader i arbetsvillkoret enligt huvudregeln såväl som alternativregeln, men det kräver minst 330 arbetade timmar under åtminstone 4 av 6 kalendermånader.

Arbetsvillkoret kan uppfyllas genom anställning eller arbete vid eget företag. I vissa fall är det möjligt att hoppa över viss tid för att göra det rimligt att uppfylla arbetsvillkoret. Denna möjlighet kan gör det möjligt för exempelvis föräldrar eller anhöriga som vårdar barn eller närstående, studenter, rekryter inom det militära, samt frihetsberövade  att förlänga ramtiden, det vill säga den tid inom vilken arbetsvillkoret skall vara uppfyllt. Här kan du läsa mer om överhoppningsbar tid.

Notera att du räknas som arbetslös från den dag du anmäler dig hos Arbetsförmedlingen som arbetssökande.