Många utan a-kassa i Coronatider – generösare försäkring efterfrågas

Många med osäkra anställningar går ut i arbetslöshet till följd av den rådande Coronapandemin. Varsel och permitteringar slår hårt mot de flesta branscherna, men hårdast drabbar det extraanställda som går på timmar och hoppar in vid behov.  Unga drabbas särskilt hårt, då arbetslösheten slår extra kraftfullt mot besöksnäringen som har många timarbetande kvinnor.

Många uppsagda står utan a-kassa

Jämför man kategorin fast-/tillsvidareanställda med timanställda, saknar en betydande andel anslutning till en a-kassa i den senare kategorin, men också många tillsvidareanställda som nu riskerar att varslas saknar rätt till inkomstbaserad ersättning.

För att ha rätt till grundersättning om maximalt 365 kr/dag krävs medlemskap i en a-kassa och för att man skall kunna få inkomstbaserad ersättning krävs att man varit ansluten i en a-kassa under en sammanhängande period om minst 12 månader.  Dessutom krävs det att den arbetssökande uppfyller alla grundvillkor samt arbetsvillkoret.  För den som arbetar strö tider det vara svårt att uppfylla arbetsvillkoret.

Fler söker inträde i a-kassan

Ökade varsel och permitteringar, gör att många känner oro och antalet som söker inträde i en a-kassa har skjutit i höjden.  Flera av Sveriges 25 st a-kassor uppger att trycket ökat rejält. Handels uppger att man fått ta emot 4000 st nya ansökningar på en vecka mot normalt ca 600-700 st ansökningar. För att arbetslöshetskassorna skall kunna klara av det ökade trycket som de många nya medlemsinträdena innebär, har man utökat samarbetet och samordningen mellan de olika a-kassorna.

Krav på en generösare arbetslöshetsförsäkring

Just nu pågår en utredning som skall lägga grunden för en ny moderniserad arbetslöshetsförsäkring som skall vara klar och redo för regeringen att ta del av den 15 maj. Men många anser att förändringar/eventuellt tillfälliga åtgärder akut måste inrättas för att göra det möjligt att bevilja fler a-kassa samt utöka antalet ersättningsdagar under Coronatider. Denna typ av förändringar skulle kunna avlasta Kommunerna då kostnader för försörjningsstödet annars riskerar att skena rejält.

Regeringens respons/åtgärder:

  • Den 27 mars, uttalade sig regeringen om att man i närtid kommer att återkomma med ett förslag ”som tar ett helhetsgrepp på arbetslöshetsförsäkringen”.

TCO vill:

  • tillfälligt införa fler a-kassedagar för att förhindra utförsäkring.
  • göra det möjligt för företagare att lägga företag som vilande vid två tillfällen istället för bara ett

LO vill se höjd a-kassa och sänkta kvalifikationstide:

  • lägre krav på medlemstid i a-kassan
  • lägre krav på arbetade timmar per månad.
  • halverad kvalifikationstider från ett år till sex månader
  • halverat arbetsvillkor från 80 timmar till 40 timmar.

Handelsanställdas förbund vill:

Att att grundersättningen från a-kassan höjs samtidigt som antalet arbetade timmar som krävs för att kvalificera sig för ersättning minskas ned.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.