A-kasse och arbetslöshetsförsäkring i Danmark

Den som arbetar i Danmark har möjlighet att ansluta sig till en frivillig arbetslöshetsförsäkring genom att gå med i en dansk a-kassa. För att säkra din rätt till ersättning måste du således ansluta dig till en dansk arbetslöshetskassa direkt när du påbörjar din nya anställning.

Du kan endast vara försäkrad i ett land, normalt innebär detta att du omfattas av arbetslöshetsförsäkringen i det land du arbetar i. Arbetar du i Danmark skall du således gå med i en danska a-kassa. Detta gäller även för så kallade gränspendlare/gränsgångare som bor i Sverige och pendlar till Danmark för att jobba, i detta fall kommer emellertid din arbetslöshetsersättning betalas ut i Sverige.

 

Gå med i rätt dansk a-kassa

Här kan du se vilken a-kassa som motsvarar din nuvarande svenska bäst i Danmark och omvänt.

Svenska a-kassor Danske a-kasser
Akademikernas arbetslöshetskassa (AEA) Akademikernes,CA A-kasse,Magistrenes
Unionens arbetslöshetskassa FTF-A, Virksom (egenföretagare), Ledernes A-kasse (chef/ledare), Teknikernes A-kasse, Min A-kasse, Frie Funktionærer, DSA
SEKOs A-kassa Min A-kasse, Faglig Fælles A-kasse, Metal A-kasse, El-fagets A-kasse
Arbetslöshetskassan Alfa Samtliga a-kassor
Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Byggefagenes A-kasse, Faglig Fælles A-kasse
Elektrikarnas arbetslöshetskassa El-fagets A-kasse
Fastighetsanställdas arbetslöshetskassa Min A-kasse
Finans- Försäkringsbranschens
arbetslöshetskassa
FTF-A
GS arbetslöshetskassa HK A-kasse, Faglig Fælles A-kasse
Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa Faglig Fælles A-kasse
Handelsanställdas arbetslöshetskassa HK A-kasse, Min A-kasse
Hotell- och Restauranganställdas
arbetslöshetskassa
Faglig Fælles A-kasse
IF Metalls arbetslöshetskassa Metalarbejdernes A-kasse
Journalisternas arbetslöshetskassa A-kassen, for Journalistik, Kom., Sprog
Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa FOA, HK A-kasse
Ledarnas arbetslöshetskassa Ledernes A-kasse, CA A-kasse
Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassa NNF’s A-kasse
Lärarnas arbetslöshetskassa Lærernes a-kasse
Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa Faglig Fælles A-kasse
Skogs- och Lantbrukstjänstemännens arbetslöshetskassa Faglig Fælles A-kasse, Teknikernes A-kasse
A-kassan Vision FOA, HK A-kasse, BUPL-A
Småföretagarnas arbetslöshetskassa HK A-kasse, DANA, Virksom (kun selvstændige)
STs arbetslöshetskassa FOA, HK A-kasse, BUPL-A, SL-A
Svensk Handels och Arbetsgivarnas HK Akasse, DANA, Min A-kasse, Ledernes A-kasse
Sveriges arbetares arbetöslöshetskassa Alla a-kassor för löntagare
Säljarnas arbetslöshetskassa Min A-kasse
Teaterverksammas arbetslöshetskassa FTF-A, Teknikernes A-kasse
Transportarbetarnas arbetslöshetskassa Faglig Fælles A-kasse

Lista med alla danska a-kassor

A-kasse Yrken Avgift/mån Medlemstal
fagligt fælles forbund
3F-A
Löntagare & företagare
Vissa fackförbund
513 237.774
HK Danmark
HK-A
Löntagare & företagare
Vissa fackförbund
499 200.315
AkademikernesAKA Alla akademiker 444 213.593
Kristelig fagforening og akasse
Krifa
Alla 492 174.277
Fag og arbejde
FOA
Löntagare & företagare
Vissa fackförbund
510 148.895
Arbejdsløshedskassen for Selvstændige Erhvervsdrivende
ASE
Alla 503 149.810
Confederation of Professionals in Denmark
FTF-A
Alla 457 135.081
LederneLEDER-A Alla 469 107.730
Din Sundhedsfaglige A-kasse
DSA
Löntagare
Vissa fackförbund
442 91.224
Det Faglige Hus
DFH-A
Alla 479 103.818
Dansk Metal
METAL-A
Löntagare & företagare
Vissa fackförbund
513 72.616
LærernesDLF-A Löntagare
Vissa fackförbund
466 73.758
MagistrenesMA Alla 493 68.395
Forbundet for pædagoger og klubfolkBUPL-A Löntagare
Vissa fackförbund
449 57.011
CACA Alla 496 57.609
Min A-kasseMIN-A Alla 476 93.450
SocialpædagogernesSLA Löntagare
Vissa fackförbund
463 36.265
DANADANA Från och med 1 jan 2020
del av Frie Funktionærer
Business DanmarkBUSINESS-DK del av Min A-kasse
Teknikernes ArbejdsløshedskasseTAK Löntagare & företagare
Vissa fackförbund
501 25.724
Frie Funktionærer
FFA
Alla 486 23.239
A-kassen for Journalistik, Kommunikation og SprogA-JKS Alla 459 23.755
Dansk EL-forbundEL-A Löntagare & företagare
Vissa fackförbund
514 20.290
Fødevareforbundet NNF
NNF-a
Löntagare
Vissa fackförbund
505 16.967
Service ForbundetFS-A Löntagare
Vissa fackförbund
ingår i Min A-kasse
Byggefagenes arbejdsløshedskasse
BFA
Löntagare och egen företagare
Vissa fackförbund
511 16.712

Uppdaterad 2020-01-6. Medlemsantal baseras på data från 2016 och statistik om medlemsavgifter är hämtad från 2020.

Besök http://arbejdsloshedskasse.dk för information på danska om alla a-kasser

Statistik/Information

dansk a kassa

Statistik medlemsantal
Antal danska a-kassor: 26 st
Totalt: 2 202 804
Största: 237 774
Minsta: 16 712
Medel per a-kassa: 88 112
Statistik medlemsavgift
Högsta avgift: 585 kr/mån
Lägsta avgift: 429 kr/mån
Medel medlemsavgift: 474 kr/mån

Uppdaterad 2017-02-25. Medlemsantal baseras på data från 2016 och statistik om medlemsavgifter är hämtad från 2017.

A-kassa från Danmark till annat nordiskt land eller omvänt

Den som varit medlem i en dansk a-kassa, kan vid flytt inom norden ta med sig arbetsperioderna till det nya landets a-kassa utan att kvalifikationstiden nollställs.

För att du skall kunna överföra den tidsperiod du har varit försäkrad genom den danska a-kassan, får inte något tidsglapp mellan medlemskapen uppstå. Var därför noga med att du går med i det nya landets a-kassa innan du säger upp din gamla.

Samma princip gäller om du byter från en svensk a-kassa till en dansk. Innan du gör bytet bör du dock se till att kontakta berörda a-kassor för att försäkra dig om att allt är i sin ordning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.