Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen – IAF

Den statliga kontrollenheten för a-kassor går under beteckningen Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen förkortat IAF. Myndighetens främsta funktion är att överse så att regelverket kring arbetslöshetsförsäkringen åtföljs av Sveriges a-kassor och arbetsförmedlingen. Därutöver för IAF statens talan vid rättstvister i domstolar samt har till uppgift att föreslå förändringar i lagar och förordningar till regeringen. IAF gör även regelbundna kontroller,granskningar och undersökningar.

IAF har också som uppgift att förvalta och ta in avgifter kopplade till arbetslöshetsersättningen samt att administrera den statliga ALFA-kassan.

Hemsida: www.iaf.se

Tele:0150 – 48 70 00

Adress: IAF Box 210 641 22 Katrineholm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.