Diskrimineringsombudsmannen – DO

Diskrimineringsombudsmannen i kortform DO, är den statliga myndighet som arbetar med att
förebygga diskriminering samt hantera ärenden och tvister där diskriminering pga. kön,
könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder sägs ha haft en central roll.

DO bildades 2009 genom att slå ihop de fyra tidigare ombudsmannauppdragen Jämställdhetsombudsmannen (JämO), Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO), Handikappombudsmannen (HO) och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO). Idag överser DO samtliga av dessa områden med utgångspunkt i diskrimineringslagen samt föräldraledighetslagen.

Chefen för myndigheten går under beteckningen Diskrimineringsombudsman och utses av sittande regering. Nuvarande Diskrimineringsombudsman är Agneta Broberg.

Hemsida: www.do.se

Tele:08-120 20 700

Adress: Diskrimineringsombudsmannen (DO), Box 3686, 103 59 Stockholm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.