Trafik och Järnväg

Trafik & Järnväg, TJ, organiserar yrkesverksamma inom järnväg, buss- och sjötrafik. Med sina 4000 medlemmar är TJ ett av Sveriges mindre fackförbund, men det är också i småskaligheten som förbudet har sin styrka. Alla delar i organisationen samverkar med varandra och det finns inga höga trösklar mellan fackförbundets olika delar. Som medlem kan du räkna med att aldrig stå ensam och ges samtidigt möjlighet att påverka dina och andra arbetsvillkor.

 

Medlemsavgift
Medlemstyp Kostnad
Ordinarie 240 kr/mån
Pensionär 120 kr/halvår

Kontakt


Adress: Box 2131 • 103 14 Stockholm
Tele:
Epost: kansli@tj.nu
Hemsida : www.tj.nu
Kundbetyg
0 0