Tull-Kust

Tull-Kust är en arbetstagarorganisation inom tull- och kustbevakning. Förbundets verksamhet utgår från lokalavdelningarna som i sin tur bevakar medlemmarnas intressen. Tull-Kust driver frågor som berör arbetsvillkor, arbetsmiljö och löner inom arbetsområdena tull- och kustbevakning samt verkar för att dessa professioners uppskattning och status skall höjas i samhället.

 

Medlemsavgift
Medlemstyp Kostnad
0-28.999 kr 224 kr/mån
29.000 eller mer 318 kr/mån
Student 100 kr/mån
Arbetslös 100 kr/mån

Kontakt


Adress: Box 1220 | 111 82 STOCKHOLM
Tele:
Epost: info@tullkust.se
Hemsida : www.tullkust.se
Kundbetyg
0 0