Teaterförbundet

Teaterförbundet organiserar medlemmar verksamma inom scen- och filmbranschen. Genom att bli medlem i Teaterförbundet stärks fackförbundets röst i förhållande till arbetsgivarna och chanserna att få igenom medlemmarnas önskemål förbättras. Upphovsrättsliga tvister är ganska vanligt förekommande inom branschen, men som medlem omfattas du en försäkring som tillhandahålls av Teaterförbundets rättighetsbolag, Tromb, som årligen betalar ut miljontals kronor till fackföreningens medlemmar.
 

Medlemsavgift
Medlemstyp Kostnad
Upp till 150 000 kr/år 195 kr/mån
150 001 – 210 000 kr/år 255 kr/mån
210 001 – 280 000 kr/år 280 kr/mån
Över 280 000 kr/år 300 kr/mån
Student 200 kr/år
Egenföretagare 355 kr/mån
Passiv 55 kr/mån

Kontakt


Adress:
Tele: 08-441 13 00
Epost: info@teaterforbundet.se
Hemsida :
Kundbetyg
0 0