Teaterförbundet

Teaterförbundet organiserar medlemmar verksamma inom scen- och filmbranschen. Genom att bli medlem i Teaterförbundet stärks fackförbundets röst i förhållande till arbetsgivarna och chanserna att få igenom medlemmarnas önskemål förbättras. Upphovsrättsliga tvister är ganska vanligt förekommande inom branschen, men som medlem omfattas du en försäkring som tillhandahålls av Teaterförbundets rättighetsbolag, Tromb, som årligen betalar ut miljontals kronor till fackföreningens medlemmar.
 

Medlemsavgift
Medlemstyp Kostnad
Upp till 150 000 kr/år 215 kr/mån
150 001 – 210 000 kr/år 265 kr/mån
210 001 – 280 000 kr/år 290 kr/mån
Över 280 000 kr/år 310 kr/mån
Student 200 kr/år
Egenföretagare 160 kr/mån + 216 kr/mån exkl moms (430 kr ink.moms)
Passiv 60 kr/mån

Kontakt


Adress:
Tele: 08-441 13 00
Epost: info@teaterforbundet.se
Hemsida :
Kundbetyg
0 0