Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skoledarförbund är en organisation för rektorer, chefer och ledare inom utbildning. Facket verkar för en stark profession med löner och anställningsvillkor som motsvarar yrkesrollens ansvar. Som medlem i Sveriges Skoledarförbund får du tillgång till en mängd förmåner och medlemsförsäkringar.
 

Fackavgift
Typ Kostnad
Yrkesverksam 335 kr/mån
Delpensionerad 240 kr/mån
Sjukskriven 165-240 kr/mån
Tjänstledig med föräldrapenning 165 kr/mån
Arbetslös
utan inkomstförsäkring
80 kr/mån
Arbetslös
med inkomstförsäkring
165 kr/mån
Pensionär 480 kr/år

Kontakt


Adress: Box 3266, 103 65 Stockholm Vasagatan 48
Tele: 08 - 567 062 00
Epost: info@skolledarna.se
Hemsida :
Kundbetyg
0 0