Så tycker partierna omställningsförsäkringen vid arbetslöshet skall fungera

Arbetslöshetsförsäkringen har två syften, dels skall den fungera som en inkomstförsäkring som ger individen trygghet vid arbetslöshet och dels skall den underlätta och stimulera till omställning. Hur detta system bör utformas för att ge bäst resultat råder det delade meningar om, så här året innan valåret 2018 gå vi igenom vilka tankar och förslag kring a-kassa de olika riksdagspartierna driver.

Partierna är listade utifrån storleksordning, baserat på Svensk väljaropinions sammanställning för juni 2017.


Socialdemokraterna (28,4%)

Inför förra Riksdagsvalet var ett av Socialdemokraternas löften tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet att höja ersättningsnivåerna, vilket man infriade den 7 september 2015 då den inkomstrelaterade ersättningen höjdes i a-kassan. Därutöver har Socialdemokraterna även genomfört en förändring för deltidsarbetslösa som från och med 15 maj 2017 gör det möjligt att stämpla under en längre period för den som har deltidssysselsättning. Just nu driver inte Socialdemokraterna några speciella frågeställningar kring arbetslöshetsförsäkringen.


Sverige Demokraterna (18,6%)

Sverige Demokraterna – SD vill höja a-kassettaket till 1200 kr per dag under de 100 första dagarna för att därefter hamna på en ersättningsnivån på 800 kr per dag vilket motsvarar höjning med 290 kr/dag respektive 40 kr/dag jämfört med dagens nivåer. Paritet vill också förändra a-kassesystemet så att det blir en renodlad statlig angelägenhet som finansieras gemensamt och som alla har rätt till.SD vill även gör det möjligt för arbetssökande att endast söka arbeten lokalt under de första 100 dagarna.


Moderaterna (16,3%)

Moderaterna vill behålla rådande system men önskar understryka att a-kassan är en tillfällig omställningsförsäkring och att det måste löna sig att arbeta. Därför lägger man i skuggbudgeten 2017 ett förslag på att sänka ersättningsnivåerna under de 100 första dagarna av arbetslöshet till 760 kr/dag och därefter maximalt 680 kr/dag.

Det sänkta taket i a-kassan skulle innebära att den maximala ersättning per månad sjunker från 25 000 kronor till 20 900 kronor, dessutom föreslår man att tid som man kan få ersättning kortas från dagens 300 ersättningsdagar till 265 dagar. Moderaterna utgår från Finanspolitiska rådets bedömning att den tidigare höjningen som regeringen genomförde leder till uppskattningsvis 27 000 färre jobb.


Centerpartiet (12,7%)

Centerpartiet anser att den höjning som gjordes under 2015 av regeringen inte var ansvarsfull. Centerpartiet utgår från precis som Moderaterna från Finanspolitiska rådets bedömning och lyfter fram att reformen beräknas ha ökat de offentliga utgifterna med omkring 2,7 miljarder kronor. Centern föreslår en a-kassa med lägre ersättningsnivåer än idag, men med högre nivåer än de som gällde under den mandatperiod som den tidigare alliansregeringen ledde Sverige. Maximal dagpeng om Centerpartiet skulle få bestämma är 800 kr per dag under de första 100 dagarna därefter skall ersättningsnivåerna snabbt trappas av.


Vänsterpartiet (7,9%)

Vänsterpartiet var med och drev på den a-kassehöjning som skedde efter senaste valet, ändå anser partiet att försäkringsvillkoren behöver bli bättre. Bland annat vill helt slopa avtrappningen och höja ersättningsnivån till 80 procent under hela ersättningsperioden samt för aktivitetsstöd. Vänsterpartiet vill även höja den maximala dagpenningen till 960 kr 1050 per dag och grundbeloppet till 410 425 kr per dag. Vänsterpartiet kräver att regeringen höjer a-kassan redan nästan år. Dessutom vill Vänsterparitet indexera ersättningsnivåerna kopplat löneutvecklingen.

Utöver bättre ersättningsvillkor vill Vänsterpartiet göra det möjligt för alla som är arbetssökande och har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen i minst tre månader, skall få rätt till a-kassa med grundbeloppet.


Liberalerna (6,0%)

Liberalerna verkar för en statlig och obligatorisk a-kassereform. Partiet vill ersätta arbetsvillkoret med ett inkomstkrav, Liberalerna anser att det är rimligt att ersättningen kopplas till ett inkomstvillkor istället för ett tidsvillkor, då arbetslöshetsförsäkringen är ett skydd mot förlorad inkomst.

För Liberalerna är det viktigt att a-kassan betraktas som en omställningsförsäkring och man anser att dagens nivåer är allt för höga, därför föreslår man att taket under de 100 första dagarna av arbetslöshet uppgår till 760 kronor per dag och därefter 680 kronor per dag (siffrorna hämtade från Liberalernas ekonomisk vårmotion 2016).


Miljöpartiet (4,2%)

Miljöpartiet vill göra om a-kassan till en allmän och skattefinansierad trygghetsförsäkring som gäller vid både sjukdom och arbetslöshet. Mycket av de uppgifter som finns tillgängliga om Miljöpartiets syn på arbetslöshetsförsäkringen publicerades före förra valet 2014, vilket gör svårt att veta exakt vad partiet står för idag.


Kristdemokraterna (3,0%)

Kristdemokraterna – KD, lever farligt enligt de senaste opinionsundersökningarna, men ännu är man ett riksdagsparti. Sedan länge driver KD på för att arbetslöshetsförsäkringen skall vara en allmän obligatorisk försäkring som skall finansieras genom egenavgifter och arbetsgivaravgifter. Dessutom förespråkar KD en indexering av a-kassan, vilket skulle innebära att ersättningsnivån skulle justeras automatiskt varje följa samhällets inflation.


Fi (2,1%)

Fi är ännu inget riksdagsparti men vi har ändå tittat till vilken syn de har på a-kassesystemet. Fi vill att ersättningsnivåerna ligger på samma nivå under hela arbetslösheten, vill se över studenters möjligheter att erhålla a-kassa samt slopa de karensdagarna vid uppsägning på̊ egen begäran.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.