Tre allianspartier önskar obligatorisk omställningsförsäkring

Tidigare i höst såg den rödgröna regeringen till att höja arbetslöshetsersättningsnivåerna som legat i träda i 13 år. Ett beslut som låtit vänta på sig i flera år. Samtliga riksdagspartier utom Moderaterna har under flera år uttryckt en vilja att höja taket för a-kassan men Moderaterna, som bar ledartröjan under alliansens år vid makten, satte länge stopp för alla sådana planer.

En annan idé som Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna driver är att förändra a-kassa från frivillig till obligatorisk omställningsförsäkring. Tanken som de tre av fyra allianspartierna förespråkar är att staten skall ta över hela ansvaret för arbetslöshetsförsäkringen istället för det system som används idag med flera olika arbetslöshetskassor. Det handlar helt enkelt om att göra a-kassan till en del av skattesystemet och välfärden, där alla svenska medborgare oberoende av yrke betalar en viss öronmärkt summa via skatten. Den som förlorar arbetet har sedan per automatik rätt till a-kassa under en begränsad tid likt en omställningsförsäkring.

Även Miljöpartiet och Sverigedemokraterna har visioner om att införa en obligatorisk a-kassa, däremot ställer sig Socialdemokraterna och Vänsterpartiet negativa till ett sådant upplägg.

Fortsatt behov av kompletterande inkomstförsäkring

Även om a-kassan skulle stöpas om till en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, kommer sannolikt behovet av ytterligare kompletterande omställingsförsäkringar finnas kvar. Skulle systemet göras om efter dagens ersättningsnivåer, skulle ändå alltjämt alla som tjänar över ca 25 000 kr/mån ha glädje av en inkomstförsäkring.


Statens utredningar om arbetslöshetsförsäkringen

Tidigare i år gav Socialdepartementet ut följande publikation Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) där “Kommittén gör bedömningen att det kan övervägas att en statlig myndighet administrerar den allmänna grundförsäkringen.” vilket kan ge ett visst stöd för tanken om en allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring.

Vidare står det att läsa följande i rapporten “Kommittén vill inte utesluta att arbetslöshetskassornas verksamhet
i en framtid skulle kunna utvidgas till att omfatta även administration av olika former av kompletterande ersättningar vid arbetslöshet.” Det är därmed inte heller omöjligt att även den idag frivilliga lönebaserade delen av a-kassan kan komma att bli en statlig angelägenhet liksom inkomstförsäkringen.

Hela utredningen “Mer trygghet och bättre försäkring” finns att hitta på:

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2015/03/sou-201521/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.