Hantera framtidsoro

Att stundtals känna sig orolig för hur framtiden skall bli och vad som kommer att hända längre fram är helt naturligt. I sig är detta en positiv egenskaper, den gör det möjligt för oss att, på individ- och gruppnivå, möta framtida utmaningar. Samtidigt kan oron lätt gå överstyr och istället för att vara ett hjälpmedel komma att styra våra liv i en negativ riktning. Överdriven oro för vad som kan komma att hända i framtiden, leder nästan uteslutande till en känsla av hopplöshet. Det beror på att vi omöjligen kan förutse eller kontrollera vår framtid, hur gärna vi än skulle vilja detta.

hur hanterar man framtidsoro på bästa vis? I den här artikeln får du några förslag på vad du kan göra.

  1. Lev i nuet. Det kan låta som en klyscha, men faktum är att den som lever närvarande i nuet inte bekymrar sig inför framtiden. Därmed inte sagt att du aldrig får fundera, planera och drömma. Se bara till att du mestadels befinner dig i nuet.

  2.  Fokusera emellanåt på vad du har idag, istället för vad du vill ha imorgon. Självfallet är det bra att ha drömmar och förhoppningar, de gör det lättare för oss att nå de mål vi satt upp. Samtidigt är det bra att ibland (helst ganska ofta) ägna tid åt att uppskatta det vi redan har.

  3. Vidta åtgärder för att skapa en tryggare och mer förutsägbar framtid. Att försöka förutse och stoppa potentiella faror är inte att oroa sig i onödan, utan oftast klokt (om det sker med måtta). Sådana konkreta åtgärder kan vara att installera brandlarm, teckna hemförsäkring eller att förbättra den ekonomiska tryggheten genom att vara med i a-kassan.

  4. Inse att du inte styr över vad som kommer att ske i framtiden. Ibland önskar vi att det gick att förutse vad som kommer att hända senare i livet, men hur gärna vi än vill detta, är mycket i våra liv bortom vår kontroll. Att försonas med denna tanke och att på sikt till och med uppskatta att det är så, ger inte bara sinnesfri utan gör även varje enskilt liv till ett unikt äventyr.

  5. Inse att det du gör idag mycket väl eller till och med troligtvis påverkar vad som kommer att ske senare i ditt liv. Utgå från dina drömmar och försök sedan vidta lämpliga åtgärder för att nå dessa mål. Punkt 4 och 5 kan låta motsägelsefulla, men sanningen är den att vilka val vi gör påverkar vår framtid samtidigt som vi inte fullt ut kan kontrollera det exakta utfallet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.