Studiemedel

Studiemedel är ett statligt bidrag och lån till den som väljer att studera vidare efter gymnasiet eller vuxna som vill alt. behöver komplettera tidigare grundskola eller gymnasieutbildningar. Grundtanken med studiemedel är att ekonomiskt stödja och underlätta för den som väljer att utbilda sig på folkhögskola, yrkeshögskola, högskola eller universitet i Sverige eller i utlandet.

Vem har rätt till studiemedel?

Alla svenska medborgare är berättigad till att söka studiemedel, för utländska medborgare ställs andra krav. Personer som fått permanent uppehållstillstånd (PUT) av Migrationsverket har i regel rätt till svenskt studiestöd. För den som inte fått PUT, ser reglerna olika ut beroende på om du är medborgare i ett EU/ESS land samt Schweiz eller om du har ett annat medborgarskap.

Därutöver gäller följande allmänna krav:

  • Du skall vara mellan 20-47 år för att ha rätt till både CSN-lån och bidragsdelen alt. 20-56 år för att kunna ha rätt till bidragsdelen.
  • Utbildningen skall vara godkänd för och berättiga till studiemedel.
  • Du måste studera minst i halvfart dvs. 50% av heltid.
  • Kursen/utbildningen måste vara minst 3 veckor.

För att vara berättigad till studiemedlet får du inte ha något av följande bidrag:

OBS! Särskilda regler tillkommer för den som tidigare studerat (Se www.csn.se/hogskola/krav/).

Hur länge kan man få studiemedel?

Hur länge du totalt har rätt att uppbära studiemedel beror på din tidigare skolgång. Utbildningarna som berättigar till studiemedel delas i tre olika kategorier:

Grundskolenivå (40-100 veckor)

Gymnasienivå (40-120 veckor)

Eftergymnasial nivå eller högskolenivå (max 240 veckor)

*40 veckor motsvarar ett års heltidsstudier.

Hur mycket betalar CSN ut i månaden?

Om du bedriver studier på heltid kan du 2016 utan några särskilda tillägg få ut maximalt 9 904 kr i månaden där bidragsdelen motsvarar 2 816 kr och lånet 7 088 kr.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.