Statligt tandvårdsbidrag

Kostnaden för tandvård är ofta ganska omfattande, därför finns delas statliga bidrag ut i syfte att säkerställa god tandhälsa inom alla samhällskategorier. De tre typer av bistånd som finns tillgängliga är: Allmänt tandvårdsbidrag, särskilt tandvårdsbidrag, högkostnadsskydd.

 

Allmänt tandvårdsbidrag

Tandvård är gratis för alla barn och unga upp till 20 år. Från och med den 1 juli det år man fyller 20 år har man rätt till allmänt tandvårdsbidrag. Pengen betalas direkt till tandläkaren eller tandhygienisten efter patientens godkännande. Hur mycket ersättning som betalas ut genom det allmänna tandvårdsbidraget beror på patientens ålder.

Ålder Ersättning
20-29 år 300 kr/år
30-74 år 150 kr/år
75 år 300 kr/år

Krav

  • Du måste vara minst 20 år.
  • Du skall vara bosatt i Sverige.
  • Även personer som arbetar eller studerar i Sverige men är bosatta i annat land kan ha rätt till tandvårdsbidrag.

Högkostnadsskyddet

Vid större mer omfattande behandlingar behöver patienten endast betala en del av vårdkostnaden, resterande belopp står Försäkringskassan för. Högkostnadsskyddet aktiveras då en patient under en tolvmånadersperiod fått tandvård motsvarande 3 000 kronor eller mer.

Följande ersättning utgår:

Högkostnadsskyddet täcker 50 procent av kostnaderna för referenspris från 3 000 upp till 15 000 kronor

Högkostnadsskyddet täcker 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor.

Särskilt tandvårdsbidrag

Personer med särskilda sjukdomsbilder som ofta påverkar tandhälsan mycket negativt har rätt till ett särskilt tandvårdsbidrag. För att kunna få ut ersättning krävs fullständiga intyg från läkare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.