Sjukbidrag

Även om begreppet sjukbidrag inte längre används som en officiell beteckning, används detta ord som ett sammanfattande begrepp för olika ersättningar kopplade till långvariga nedsättnings- eller sjukdomstillstånd.

Sjukersättning är en ersättningsmodell inrättad för patienter mellan 30 och 64 år som sannolikt aldrig kommer kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

Det är Försäkringskassan som utreder och bedömer vem som har rätt till sjukersättning. I denna process kommer patienten att genomgå flera läkarkontakter.

För att kunna beviljas sjukersättning måste följande uppfyllas:

  • Arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel pga. sjukdom.
  • Nedsättningen i arbetsförmåga skall vara permanent.
  • Alla rehabiliteringsmöjligheter skall ha prövats.
  • Alla möjligheter att återgå i arbete ska ha utvärderats.

Aktivitetsersättning

Unga personer mellan 19-30 år med nedsatt arbetsförmåga kan uppbära aktivitetsersättning under en tidsbegränsad period. Den bakomliggande orsak som kan berättiga till aktivitetsersättning är sjukdom eller annan funktionsnedsättning som omöjliggör arbete.

Aktivitetsersättning beviljas i relation till hur mycket arbetsförmågan är nedsatt. Det är Försäkringskassan som fattar beslut om detta sjukbidrag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.