Försäkringskassan

Försäkringskassan styr över stora delar av det offentliga svenska försäkringssystemen, genom att administrera 40-talet olika viktiga ersättningar.

Arbetet sker på uppdrag av sittande regering. I mångt och mycket handlar Försäkringskassans dagliga arbete om att utreda och handlägga ersättningar. Totalt betalar man ut omkring 200 miljoner kronor fördelat på olika grupper och individer i samhället. Ungefär hälften av all ersättning betalas ut som sjukpenning andra stora poster är ersättning till personer med funktionsnedsättning, barn och familjer, föräldrapenning samt bostadsbidrag.

Det är även möjligt för medborgare att söka särskilda bidrag och skydd genom Försäkringskassan till riktade ändamål som tand- och sjukvård.

Hemsida: www.forsakringskassan.se
Tele:0771-17 90 00

Adress: Försäkringskassan, 103 51 Stockholm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.