Starta eget bidrag

Den som är arbetslös, har viljan att starta eget företag och samtidigt bedöms ha goda förutsättningar att lyckas driva en egen verksamhet kan i vissa fall få hjälp och ekonomiskt stöd. 1984 infördes Starta eget-bidraget som numera kommit att bli en del av programmet “stöd till start av näringsverksamhet”. Tanken med biståndet är att underlätta försörjning under uppstarten av verksamheten.

Det är arbetsförmedlingen bedömer och avgör vem som får starta eget bidrag. För att du skall vara aktuell för stödet måste du kunna uppvisa god personlig lämplighet och dina förutsättningar att driva företag med tillfredsställande lönsamhet och varaktighet skall vara mycket goda.

Därutöver krävs att något av följande kriterier uppfylls:

  • vara minst 25 år, anmäld arbetssökande med behov av fördjupat stöd.
  • vara ung och ha en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan
  • vara 18 år och stå långt från arbetsmarknaden på grund av särskilda skäl
  • uppfylla villkoren för att få delta i arbetslivsintroduktionen
  • vara minst 20 år och uppfylla villkoren för att delta i jobbgarantin för ungdomar- delta i jobb- och utvecklingsgarantin.

Mer information i PDF-filen
Många nya företag startas varje år och ännu fler drömmer om att någon gång i livet driva eget. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att endast ett fåtal beviljas starta eget bidrag genom Arbetsförmedlingen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.