Sjunkande arbetslöshetssiffror

Idag presenterades den nya arbetslöshetsstatistiken för maj 2015. Statistiken visar att arbetslösheten sjunker något samtidigt som man konstaterar att anställningstakten nu mattats av något. Från förra året till detta år har andelen arbetslösa gått från 9,7% till 7,8%.

Lättast har unga inrikes födda att få jobb medan utrikesfödda är den grupp som har svårast på arbetsmarknaden. Att arbetslösheten sjunker i Sverige är inte helt överraskande, då trenden i Europa är densamma.  Faktum är att arbetslöshetsnivåerna i Europa inte varit nere på dessa nivåer de senaste tre åren.

Samtidigt manar experter här i Sverige på regeringen att vidta fler steg, för att behålla och förhoppningsvis ytterligare trycka ner arbetslöshetssiffrorna. Några viktiga punkter man trycker på är bättre matchningssystem och utökade möjligheter för arbetsplatser med lärlingar.

Sysselsättningssituationen kan fortsatt bli bekymmersam på sikt hävdar en del experter. Det finns en utbredd oro för att regeringen skall skapa fler regleringar och skatthöjningar, istället för att stimulera marknaden och göra det lättare för företagen att anställa.

Uppdatering 2015-06-22 Bruten trend
Efter midsommarhelgen presenterades nya arbetslöshetssiffror som visar att trenden nu är bruten. 5 426 fler än veckan före är nu arbetslösa men jämför man med fjolåret är det ändå 9 288 färre arbetslösa än samma vecka i fjol.

Uppdatering 2015-07-10 – Färre arbetslösa i Juni
I slutet av juni var uppskattningsvis 354 000 personer vilket motsvarar omkring 7,5% av den totala arbetskraften inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Det innebär en marginell minskning med omkring 0,1 procentenheter eller 7000 personer jämfört med motsvarande månad förra året.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.