Beslut kan öppna upp för a-kasseersättning vid studier

En arbetslös kvinna fick inget arbete efter det att hon anmält sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. Då valde hon att bygga på den examen hon hade sedan tidigare. Unionens A-kassa ansåg att kvinnan inte längre kunde betraktas som arbetssökande utan istället skulle ses som studerande men förvaltningsrätten i Värnamo gick på kvinnans linje och gav henne rätt.

Utlåtandet från rätten är att en arbetssökande får lov att använda sin arbetslösa tid för att förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden. Den senaste domen öppnar upp möjligheten för studier i kombination med a-kassa som tidigare varit en omöjligt.

Samtidigt skulle det vara en praktisk omöjlighet om alla omkring 400 000 – 500 000 studerande i Sverige gick på a-kassa. Det skulle helt enkelt bli dyrt för både staten och de enskilda a-kassorna.

Student med a-kassa inte någon ny tanke

Tidigare var det möjligt att som student vara med i a-kassan och sedan ha rätt till ersättning i samband med exempelvis sommaruppehållet. Numera har man som student i regel inte rätt till arbetslöshetsersättning under den tid man är studerande men kan gå med i arbetslöshetskassan innan man tar exam och börjar arbeta. Det är i många fall till och med att rekommendera eftersom du efter att dina heltidsstudier avslutas inte längre har rätt till studiebidrag utan har sedan i första hand rätt till arbetslöshetsersättning om du inte hittar en anställning.

*Uppgifter om Kvinnan som vann i tvisten om rätten till a-kassa i Värnamo förvaltningsrätt är hämtade från TT.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.