Den halverade arbetsgivaravgiften nu bortplockad

2006 införde alliansen halverad arbetsgivaravgift för arbetsgivare som valde att anställda unga vuxna upp till 26 år. Det hela skedde i två steg där arbetsgivaravgiften sänkes från över 30% ner till omkring 15%

Tanken med reformen var att locka företag att anställa yngre förmågor och därmed minska ungdomsarbetslösheten. Effekterna av de sänkta arbetsgivaravgifterna är omdiskuterade och det har saknats tydliga bevis på att reformen haft någon verklig genomslagskraft.

När den nya regeringen tillträdde lovade man att arbetsgivaravgiften skulle återställas till samma nivåer som innan reformen 2006, vilket man nu också gjort. Från och med den 1 augusti 2015 tillämpas samma arbetsgivaravgift oavsett om den man anställer är under eller över 26 år.

Regeringen räknar med att man kommer göra en besparing på ca 5,5 miljarder detta år och sedan uppskattningsvis 18 miljarder kronor årligen från och med 2016. Huruvida den borttagna “rabatten” kommer att påverka ungdomsarbetslösheten återstår att se.

Fakta om ungdomsarbetslöshet

Enligt statistik hämtad från ekonomifakta.se uppgick ungdomsarbetslösheten under juni månad i Sverige till 27,1% vilket avser 211 200 ungdomar i åldrarna 15-24 år. Den säsongsjusterade siffran för månaden var 20,9%.

Jämfört med året innan var uppskattningsvis 24 500 färre ungdomar arbetslösa under denna period i år.

Jämför man Sverige ur ett europeiskt perspektiv ligger landet strax under medelsnittet, dvs. att Sverige har en något lägre ungdomsarbetslöshet än det genomsnittliga EU-landet.

Stor andel ungdomar utan A-kassa

Under 2014 gjorde Sveriges Radio en granskning av unga i förhållande till a-kassan. Undersökningen visade att generöst räknat en av fem (19%) unga arbetslösa under 30 år fick a-kasseersättning under 2013.

Detta kan jämföras med 2006 då närmre hälften av de arbetslösa ungdomarna hade rätt till a-kassa. Förändrade villkor och ökade krav för att få ta del av arbetslöshetsförsäkringen är den huvudsakliga förklaringen till varför utvecklingen ser ut som den gör.

Det är tyvärr även ganska vanligt att ungdomar låter bli att ansluta sig till en arbetslöshetskassa då man inte anser sig ha glädje av medlemskapet. Ett bra råd till föräldrar är därför att redan i ett tidigt stadium påtala a-kassans fördelar.

Många unga som saknar medlemskap får problem att få ekonomin att gå ihop. Utan hjälp från arbetslöshetskassan tvingas man istället leva på sparade pengar, ta hjälp av föräldrar alternativt söka ersättning genom Försäkringskassan eller försörjningsstöd från sina kommuner.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.