Sju av tio behöver extra ersättning

Nya uppgifter gör gällande att sju av tio måste teckna en extra försäkring utöver a-kassa för att få ut 80 procent av den tidigare inkomsten.

I fjol höjdes a-kassetaket rejält från 18 700 kr till 25 025 kr vilket motsvarar en ökning med 6325 kr eller 33,8 procent. Trots detta visar nu en ny rapport som undersöker kompensationsgraden (2016-04-01) från Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO att 7 av 10 som går på a-kassa slår i taket och får ut en ersättning på under 80 procent av deras tidigare lön.

Visserligen visade den föregående rapporten att hela 9 av 10 slog i a-kassetaket, vilket innebär att ytterligare 20 procent av de med arbetslöshetsersättning numera klarar sig utan extra försäkring för att få ut det maximala ersättningsbeloppet.

Samtidigt kan man konstatera att a-kassehöjningen inte fått den massiva effekt som man först skulle kunna tro. Alltjämt behöver 70 procent extra ersättning utöver a-kassa för att nå upp till en 80 procentig arbetslöshetsersättning. Det innebär att behovet av extra försäkring vid arbetslöshet kvarstår i motsats till vad vi initialt kunde tro.

Dessutom är det viktigt att komma ihåg att den högsta a-kassenivån på 910 kronor per dag endast gäller under de första 100 dagarna, därefter är ersättningen maximalt 760 kronor per dag. Det finns därmed all anledning att räkna på vad ett inkomstbortfall kan innebär för ert hushåll med eller utan kompletterande inkomstförsäkring.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.