Höjda avgifter vid årskiftet

Förra veckan publicerade flera tidningar artiklar om hur miljontals svenskar nu drabbas av höjd a-kassa. Rubriksättningen är visserligen felaktig, det är nämligen inte miljontals svenskar som drabbas, men väl över 1,5 miljoner svenskar har fått se sina medlemsavgifter höjas med 2-10 kr per månad.

I samband med årskiftet valde de fyra a-kassorna; Akademikernas A-kassa (AEA), Kommunals, IF Metall och Journalisterna att höja sina medlemsavgifter medan SEKO:s a-kassemedlemmar får sänkt månadsavgift.

Akademikernas a-kassa är med sina omkring 700 000 medlemmar störst i Sverige. Höjningen den första januari 2018 omfattar samtliga medlemmar och innebär en höjning från 100 kr/mån till 110 kr/mån, dvs. att varje medlem betalar 10 kr (+10%) mer per månad. För AEA ökar intäkterna från medlemsavgifterna med 7.000.000 kr/mån och totalt 84.000.000 kr/år.

Journalisterna höjer för andra året i rad avgiften, denna gång från 135 kr/mån till 145 kr/mån vilket ger en ökad procentuell kostnad om 8%. Från årskiftet 2016 till årskiftet 2018 har avgiften höjts med 25 kr (+21%). Att just Journalisternas A-kasseavgift höjs är inte helt förvånande, då media och den så kallade “tidningsdöden” gör det särskilt svårt för personer inom journalistyrket att hitta jobb.

Höjningarna för de båda LO-fackförbundens a-kassor Kommunal och IF-Metall är betydligt mindre 3 kr (+3%) respektiv 2 kr (+2%).

Enbart de omkring 77000 anslutna till SEKO:s a-kassa kan glädja sig över att få mer pengar över i plånboken. Avgiften sänks med 15 kr för både för enskilda medlemmar och förbundsmedlemmar, vilket ger en månadsavgift på 125 kr (-10%) för fackmedlemmar och 134 kr (10%) för enskilda medlemmar. Arbetslöshetskassan genomför sänkningen med en uttalad förhoppning om att lyckas bryta trenden med fallande medlemstal.


Är avgiftshöjningarna motiverad?

Det huvudsakliga skälet som anges till avgiftshöjningarna är att respektive a-kassa förväntas betala mer till staten vilket är en följd utav att den genomsnittliga ersättning för arbetslösa höjdes under hösten 2015. Att arbetslöshetskassornas finansieringsavgifter blivit högre syns tydligt i statistiken om man jämför november månad åren 2014-2017.

Arbetslöshetskassornas finansieringsavgifter:
Akassa 2014 2015 2016 2017
AEA A-kassa 48420142 57898584 59347692 60394789
Kommunals 34488596 37587342 38540628 39995739
IF Metall 19819163 22274518 22231583 22158742
Journalisternas 892825 1020834 989501 948003

Samtidigt blir det tydligt att medlemsavgifter hos de fyra undersökta a-kassorna höjts väldigt olika mycket under samma period (inkluderar även 2018).

Medlemsavgifter per månad 2014-2018:
Akassa 2014 2015 2016 2017 2018
AEA A-kassa 90 90 100 100 110
Kommunals 105 105 105 105 108
IF Metall 106 106 116 116 118
Journalisternas 105 120 130 135 145

För att undersöka/bedöma hur motiverade avgiftshöjningarna är utifrån de förändrande finansieringskraven till följd av a-kassereformen 2015, har vi valt att slå ut finansieringsavgiften på a-kassans medlemmar för respektive år. På detta vis kan man ta reda på hur mycket varje enskild medlem måste betala i finansieringsavgifter och även räkna ut hur mycket dessa avgifter ökat per medlem mellan åren 2014-2017.

Notera dock att vi valt att göra denna beräkning på november månad för respektive år istället för de årssiffrorna vilket kan ge viss felmarginal. Likaså finns av naturliga skäl ännu inga uppgifter om finansieringsavgifter eller medlemstal för 2018, i brist på dessa siffror använder vi 2017:s siffror för finansieringsavgifter och medlemstal för att bedömma hur motiverade 2018 års avgiftshöjningar är.

Jämförelse av förändrad medlemsavgift och kostnad för finansieringsavgift per medlem:
AEA A-kassa 2014 2015 2016 2017 2018 Period
90 90 100 100 110 +20
Finansieringsavgift
per medlem
71,49 84,34 85,57 86,24 86,24*
Differens
föregående år
+12,84 +1,23 +0,67 +14,74

*2017 års siffra används här.

Höjningen är orimligt stor enligt vår undersökning.
Undersökningen visar att AEA höjt sin medlemsavgift med 5,26 kr mer per medlem och månad än vad den ökade bördan per medlem för finansieringsavgifterna motiverar. Dock vill vi understryka att ytterligare variabler och motiv kan finnas som gör höjningen rimlig.

Jämförelse av förändrad medlemsavgift och kostnad för finansieringsavgift per medlem:
Kommunals A-kassa 2014 2015 2016 2017 2018 Period
105 105 105 105 108 +2
Finansieringsavgift
per medlem
63,31 67,84 69,21 70,66 70,66*
Differens
föregående år
+4,53 +1,36 +1,45 +7,35

*2017 års siffra används här.

Höjningen är inte orimligt stor enligt vår undersökning.
Undersökningen visar att Kommunals A-kassa endast höjt sin medlemsavgift med 2 kr vilket är -5,35 kr mindre per medlem och månad än vad den ökade bördan per medlem för finansieringsavgifterna motiverar. Dock vill vi understryka att ytterligare variabler och motiv kan finnas som gör höjningen rimlig.

Jämförelse av förändrad medlemsavgift och kostnad för finansieringsavgift per medlem:
IF Metall A-kassa 2014 2015 2016 2017 2018 Period
106 106 116 116 118 +12
Finansieringsavgift
per medlem
70,45 79,46 80,05 79,41 79,41*
Differens
föregående år
+9,02 +0,58 -0,63 +8,96

*2017 års siffra används här.

Höjningen är orimligt stor enligt vår undersökning.
Undersökningen visar att Metalls A-kassa höjt sin medlemsavgift med 3,04 kr mer per medlem och månad än vad den ökade bördan per medlem för finansieringsavgifterna motiverar. Dock vill vi understryka att ytterligare variabler och motiv kan finnas som gör höjningen rimlig.

Jämförelse av förändrad medlemsavgift och kostnad för finansieringsavgift per medlem:
Journalisternas A-kassa 2014 2015 2016 2017 2018 Period
105 120 130 135 145 +40
Finansieringsavgift
per medlem
71,60 84,53 85,23 85,47 85,47*
Differens
föregående år
+12,93 +0,69 +0,24 +13,86

*2017 års siffra används här.

Höjningen är orimligt stor enligt vår undersökning.
Undersökningen visar att Journalisternas A-kassa höjt sin medlemsavgift med 26,14 kr mer per medlem och månad än vad den ökade bördan per medlem för finansieringsavgifterna motiverar. Dock vill vi understryka att ytterligare variabler och motiv kan finnas som gör höjningen rimlig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.