Bättre villkor för deltidsarbetslösa att arbeta

2017 kommer deltidsarbetslösa få bättre möjligheter till att arbeta och samtidigt få a-kassa. Just nu är det endast möjligt för deltidsarbetande att få 75 dagars a-kasseersättning. Till nästa år kommer utformning av arbetslöshetsersättningen för deltidsarbetslösa förändras vilket gör det mer attraktivt att fortsätta arbeta deltid istället för att välja bort jobb helt.

Från och med 2017 kommer deltidsarbetslösa ha möjlighet att stämpla upp till 150 dagar. Det motsvarar 60 veckor deltidsarbete med a-kassa.

Nedan kan du läsa motionen till riksdagen:

2016/17:1659
av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Ändrad utformning av arbetslöshetsersättningen för deltidsarbetslösa

Motivering

Frågan om arbetslöshetsförsäkringens utformning för deltidsarbetslösa är ett ämne som diskuteras i många olika sammanhang. Kritik riktas mot den så kallade 75-dagarsregeln, som innebär att den som tidigare har kvalificerat sig för a-kasseersättning på fler timmar per vecka, jämfört med det nya deltidsarbetet, endast kan få ersättning i 75 dagar i kombination med deltidsarbetet. En deltidsregel har funnits en längre tid i arbetslöshetsförsäkringen, men före april 2008 kunde 300 ersättningsdagar utgå till den som hade varaktigt (fast) deltidsarbete. Nuvarande deltidsbegränsning är betydligt mer restriktiv och gäller fasta deltidsanställningar såväl som tillfälliga anställningar.

Nuvarande begränsningsregel innebär i praktiken att det efter en tids deltidsarbete, oavsett om det är fast eller tillfälligt, kan vara bättre att avstå från visst arbete och gå ut i heltidsarbetslöshet. Arbetslöshetsförsäkringen ska utformas så att det alltid lönar sig att arbeta. Därför behövs det nya villkor för deltidsarbetslösa.

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H4021659

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.