Deltidsdagar med 75 dagars regeln

Det är möjligt att erhålla ersättning från a-kassa och samtidigt arbeta deltid eller lösa timmar. Om du är inskriven som arbetssökande och har rätt till ersättning som arbetslös uppger du sysselsättningsgrad alternativt den arbetade tiden på kassakortet du lämnar in till arbetslöshetskassan varannan vecka.

Den 15 maj 2017 togs 75 dagars regeln bort och ersattes med den nya 60-veckorsregeln för deltidsarbetslös med a-kassa.

Observera att informationen nedan är inaktuell och endast finns till för dig som är intresserad av att veta hur regelverket såg ut före den 15 maj 2017:

Det finns en 75 dagars regel som gör att du endast får deltidsstämpla i högst 75 deltidsdagar/stämplingsdagar. Den fungerar på följande vis: Som helt arbetslös är du berättigad till maximalt fem ersättningsdagar per vecka genom a-kassan. Efter en tid som arbetssökande får du möjlighet att ta ett deltidsarbete 3 dagar i veckan på ett bygge och behöver då bara 2 ersättningsdagar från a-kassan. De två dagar som du får arbetslöshetsersättning samtidigt som du deltidsarbetar räknas som deltidsdagar. Maximalt får du har 75 sådana dagar, vilket innebär att du som längst kan erhålla a-kassa under 37,5 veckor innan deltidsdagarna tar slut.

På samma vis fungerar det med timanställningar. Säg att du arbetar 20 timmar i veckan då kommer du erhålla ersättning från a-kassan motsvarande 20 timmar eller 2,5 deltidsdagar (Eftersom 40 timmar som är heltid motsvarar fem deltidsdagar/stämplingsdagar).

För att din deltidsdagar inte skall ta slut väldigt fort är det viktigt att du väljer deltidsanställningar och timanställningar med omsorg. Arbetet måste omfatta tillräckligt med timmar för att det skall vara lönt för dig att stämpla upp från deltid.

När deltidsdagarna tar slut

Du blir inte nödvändigtvis avstängd från a-kassan enbart för att du förverkat alla de 75 deltidsdagarna, men hamnar du i den situationen måste fatt ett omedelbart beslut. Antingen avsäger du dig rätten till arbetslöshetsersättning och fortsätter med ditt deltidsarbete eller avslutar du deltidsanställningen för att fortsätta söka ett heltidsarbete med full ersättning från a-kassan.