60-veckorsregeln

Det är möjligt att arbete deltid eller enskilda timmar och samtidigt få ersättning från a-kassan i maximalt 60 veckor. Från och med den 15 maj 2017 gäller 60-veckorsregeln istället för den tidigare 75-dagarsregeln, den nya deltidsbegräsningen ger deltidsarbetslösa rätt till arbetslöshetsersättning under en längre period jämfört med tidigare regelverk. Förändringen av a-kassevillkoren för tim- och deltidsarbetare drevs igenom i höstbudgeten 2016 efter påtryckningar från Vänsterpartiet, men reformen blev sedan fördröjd pga. tidskrävande systemanpassningar och trädde därför i kraft först i maj 2017.

Med de nya reglerna kan deltidsarbetslösa få pengar från a-kassa i upp till 60 deltidsveckor inom en ersättningsperiod. Varje vecka som innehåller en eller flera ersättningsdagar räknas som en deltidsvecka. Det spelar ingen roll om du har en eller fem ersättningsdagar under en vecka, oavsett dras alltid en deltidsvecka från din pott. Om du arbetar varje dag under hela arbetsvecka påverkas inte det kvarvarande antalet deltidsveckor.

Fortsatt arbetslös efter 60-veckor?

När de 60 deltidsveckorna är förbrukade, måste ett nytt arbetsvillkor uppfyllas före en ny ersättningsperiod kan påbörjas och du åter kan erhålla ersättning vid sidan om deltidsarbetet.

Om 60-veckor passerar och du fortfarande är deltidsarbetslös har du två valmöjligheter:

  1. Arbeta vidare med deltidsjobbet men får då inte längre någon ersättning från a-kassa.
  2. Sluta deltidsarbetet för att söka en heltidstjänst istället, du blir då arbetslös på heltid. Ingen avstängning sker förutsatt att inkomsten från deltidsarbetet är lägre än ersättning från a-kassan.

Speciella regler och villkor gäller för ensamstående som har egna barn under 18 år vilka bor helt eller delvis i hemmet. Möjlighet finns då att ta del av jobb- och utvecklingsgarantin.