Var finns jobben? Se vilka branscher som är på uppgång

Även om arbetslöshetsstatistiken kanske delvis talar ett annat språk, var 2014 ett år med stor efterfrågan på kvalificerad arbetskraft. Jämför man 2014 med 2013 står det klart att 45 000 fler personer i åldrarna 16-64 år kom i sysselsättning under det gångna året. Denna utveckling väntas fortsätta under 2015 och arbetsförmedlingen räknar med att ytterligare 46 000 kommer i arbete detta år, vilket skulle innebär en nästan konstant tillväxt på arbetsmarknaden.

Att fler kommer in på arbetsmarknaden är naturligtvis positivt för samhället, men den enskilda individen är sannolikt mest intresserad av få vet var jobben finns.  Så inom vilka branscher är dragningskraften efter kompetenta personer som störst?

Tjänstesektorn vinner mark

En tydlig utvecklingstrend som redan pågått ett tag men som accelererat de senaste åren är att tjänstesektorn växer. Tillväxten faktiska tjänstyrken som hotell- och restaurangpersonal men också andra yrkeskategorier inom tjänstesektorn som ingenjörer, IT-konsulter, säljare och marknadsförare.

Flest jobb just nu finns det inom Tekniskt arbete samt Hotell, restaurang och storhushåll.  Även inom försäljning, inköp, data och IT är efterfrågan stor.

Utbildning och sjukvård

Bristen på utbildade lärare och sjukpersonal är stor på många håll i landet. Därför är efterfrågan stor på dessa grupper redan i dagsläget och denna efterfrågan väntas successivt öka också med en 10-årig horisont.

Det finns både många tillsvidareanställningar och vikarietjänster att välja mellan för arbetssökande inom detta yrkesområde.  Dessutom är bemanningsmarknaden under stark tillväxt.

Administration, Juridik och Redovisning

Antalet redovisningsfirmor i landet har ökat kraftigt de senaste åren, detta är en naturlig följd utav att allt fler privata företag startas i Sverige. Det finns även ett stort behov av administrativa och juridiska tjänster.

Bygg

Tvärtemot industrin ser framtiden ljus ut för byggbranschen. Flera större och mindre byggen pågår i landet och de kommande åren väntas flera nya stora projekt påbörjas. Bland annat har regeringen tagit fram en plan om att 250 000 nya bostäder ska byggas till år 2020.

Inom byggsektorn finns efterfrågan redan idag och allt tyder på fortsatt efterfrågan även på sikt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.