Sveriges Tandläkarförbund

SACO-facket Sveriges Tandläkarförbund är landets främsta representant för den odontologiska professionen. Medlemsorganisationen har idag omkring 7500 enskilda medlemmar. Sveriges Tandläkarförbund erbjuder medlemmar samtal och hjälp i frågor kopplade till arbetssituationen samt stöttning vid anmälningsärenden.

Kontakt


Adress: Box 1217 111 82 Stockholm
Tele: 08-666 15 00
Epost: kansli@tandlakarforbundet.se
Hemsida : www.tandlakarforbundet.se
Kundbetyg
0 0