Sveriges Arbetsterapeuter

Sveriges Arbetsterapeuter är ett SACO-fackförbund och en intresseorganisation för arbetsterapeuter. Förbundet företräder organisationsmedlemmar i förhandlingar med arbetsgivarsidan och ger hjälp och stöttning vid behov till den enskilda arbetstagaren. Välkomna att bli medlem i Sveriges Arbetsterapeuter är utbildade arbetsterapeuter och studerande vid högskola som läser arbetsterapi. Även egenföretagare och chefer kan gå med i detta fack.

 

Medlemsavgift
Medlemstyp Kostnad
Lön under
15 152 kr/mån
192 kr/mån
Lön över
15 152 kr/mån
318 kr/mån
Icke yrkesverksamma 240 kr/år
Student 200 kr/år

Kontakt


Adress: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Box 760Nacka
Tele: 08-466 24 40
Epost: kansli@arbetsterapeuterna.se
Hemsida : www.arbetsterapeuterna.se
Kundbetyg
0 0