Sveriges psykologförbund

Sveriges Psykologförbund samlar utbildade legitimerade psykologer samt studerande vid psykologprogrammen och disputerade inom berörda ämnen. Den fackliga organisationen är en del av SACO och har över 11 500 medlemmar. Sveriges Psykologförbund verkar för att stärka Psykolog-professionen och yrkesutövarnas villkor och arbetsmiljö.

 

Fackavgift
Typ Kostnad
0-4 999 kr 95 kr/mån
5 000-6 999 kr 145 kr/mån
7 000-12 999 215 kr/mån
13 000-16 999 kr 295 kr/mån
17 000-27 999 kr 355 kr/mån
28 000-39 999 380 kr/mån
40 000 – kr 425 kr/mån
Student 30 kr/mån
Pensionär 70 kr/mån
Eget företag 185 kr/mån +Serviceavgift till
Psykologföretagarna 200 kr/mån (exkl moms)

Kontakt


Adress: Vasag. 48 Box 3287, 103 65 Stockholm
Tele: 08-567 06 400
Epost: post@psykologforbundet.se
Hemsida : www.psykologforbundet.se
Kundbetyg
0 0