Svenska Målareförbundet

Svenska Målareförbundet grundades 1887 och idag har förbundet omkring 14 000 medlemmar utspridda över hela landet. Målareförbundet ingår i 6F som är en sammanslutning inom LO skapad inför avtalsrörelsen för att driva gemensamma krav mot arbetsgivaren. I 6F ingår förutom Målareförbundet även Byggnads,Elektrikerna, Fastighets och SEKO.

Fackavgift
Medlemstyp Kostnad
Ordinarie 533 kr/mån
Reducerad 430 kr/mån
Grund 210 kr/mån

Kontakt


Adress: Postadress: Box 1113 111 81 Stockholm
Tele: 08-587 274 00
Epost: post@malareforbundet.se
Hemsida : www.malareforbundet.se
Kundbetyg
0 0