SAC Syndikalisterna

Tanken med Syndikalisterna är att medlemmar själva skall få mer att säga till om på arbetsplatsen. Mycket av SAC:s arbete sker därför på gräsrotsnivå. Syndikalisterna förhandlar med arbetsgivare, organiserar facklig aktioner, bedriver arbetsplatskamp och ser till att lagar och avtal efterlevs.

Syndikalisterna är även en ideologiskt driven rörelsen med målsättning att frigöra arbetsplatser från ekonomisk aristokrati och istället skapa system där verksamheter styras genom kooperativ lösningar.

 

Exempel fackavgift SAC Umeå

tr>

Lön Kostnad
0 – 6000 kr/mån 68 kr/mån
6001 – 9000 kr/mån 114 kr/mån
9001 – 12500 kr/mån 130 kr/mån
12501 – 14100 kr/mån 199 kr/mån
14101 – 15750 kr/mån 215 kr/mån
15751 – 19000 kr/mån 260 kr/mån
19001 – 24000 kr/mån 309 kr/mån
24001 – 29000 kr/mån 384 kr/mån
29001 – 33999 kr/mån 424 kr/mån
34000 kr/mån + 464 kr/mån

Kontakt


Adress: SAC-huset, Svevägen 98, 4tr. 11350 Stockholm
Tele: 08-658 62 69
Epost: stockholms.ls@sac.se
Hemsida :
Kundbetyg
0 0