SAC Syndikalisterna

Tanken med Syndikalisterna är att medlemmar själva skall få mer att säga till om på arbetsplatsen. Mycket av SAC:s arbete sker därför på gräsrotsnivå. Syndikalisterna förhandlar med arbetsgivare, organiserar facklig aktioner, bedriver arbetsplatskamp och ser till att lagar och avtal efterlevs.

Syndikalisterna är även en ideologiskt driven rörelsen med målsättning att frigöra arbetsplatser från ekonomisk aristokrati och istället skapa system där verksamheter styras genom kooperativ lösningar.

 

Exempel fackavgift SAC Umeå
Lön Kostnad
0 – 4000 kr/mån 30 kr/mån
4001 – 6000 kr/mån 50 kr/mån
6001 – 7300 kr/mån 80 kr/mån
7301 – 8600 kr/mån 100 kr/mån
8601 – 9900 kr/mån 120 kr/mån
9901 – 11200 kr/mån 140 kr/mån
11201 – 12500 kr/mån 160 kr/mån
12501 – 13800 kr/mån 180 kr/mån
13801 – 15100 kr/mån 200 kr/mån
15101 – 16400 kr/mån 220 kr/mån
16401 – 17700 kr/mån 240 kr/mån
17701 – 19000 kr/mån 260 kr/mån
19001 – 20300 kr/mån 280 kr/mån
20301 – 21600 kr/mån 300 kr/mån
21601 – 22900 kr/mån 320 kr/mån
22901 – 24200 kr/mån 340 kr/mån
24201 kr – uppåt kr/mån 360 kr/mån

Kontakt


Adress: SAC-huset, Svevägen 98, 4tr. 11350 Stockholm
Tele: 08-658 62 69
Epost: stockholms.ls@sac.se
Hemsida :
Kundbetyg
0 0