Ambulansförbundet

Värnar sjuksköterskors och ambulanspersonalens intressen i Sverige. Är ett relativt nystartat fackförbund men ca 900 medlemmar verksamma inom ambulanssjukvården. Ambulansförbundet verkar för att stärka och förbättra arbetsvillkoren inom ambulanssjukvård. Bland annat propagerar man för statlig ambulanssjukvård, sänkt pensionsålder, ökat tjänstemannaskydd och utökad jämlikhet inom ambulanssjukvården.

Kontakt


Adress:
Tele: 018-4301110
Epost: info@ambulansforbundet.se
Hemsida : www.ambulansforbundet.se
Kundbetyg
0 0