Ambulansförbundet

Värnar sjuksköterskors och ambulanspersonalens intressen i Sverige. Är ett relativt nystartat fackförbund men ca 900 medlemmar verksamma inom ambulanssjukvården. Ambulansförbundet verkar för att stärka och förbättra arbetsvillkoren inom ambulanssjukvård. Bland annat propagerar man för statlig ambulanssjukvård, sänkt pensionsålder, ökat tjänstemannaskydd och utökad jämlikhet inom ambulanssjukvården.

 

Fackavgift
Medlemstyp Kostnad
Ordinarie 250 kr/mån (+Inträdesavgift 200 kr)
Timanställd 125 kr/mån
Tjänstledig 125 kr/mån
Föräldraledig 125 kr/mån
Pensionär/stödmedlem 125 kr/mån

Kontakt


Adress:
Tele: 018-4301110
Epost: info@ambulansforbundet.se
Hemsida : www.ambulansforbundet.se
Kundbetyg
0 0