Officersförbundet

Sveriges försvarsmakt har varit i blickfånget flera gånger senaste tiden. Många parter önskar nu öka satsningarna på försvaret och förslag om att återinföra allmän värnplikt har varit uppe på dagordningen i riksdagen.

Officersförbundet är fackförbund för yrkesverksamma soldater, sjömän och officerare inom försvaret. Officersförbundet verkar för goda och långsiktigt hållbara arbetsvillkor inom det militära.

 

Fackavgift
Typ Kostnad
Inkomst 0 – 24 999 kr 190 kr/mån
Inkomst 25 000 – 29 999 kr 230 kr/mån
Inkomst 30 000 – 39 999 kr 240 kr/mån
Inkomst 40 000 – 49 999 kr 250 kr/mån
Inkomst 50 000 kr+ 260 kr/mån

Utöver ordinarie medlemsavgift tillkommer en avgift till ditt lokala förbund med 0-30 kr/mån.

Kontakt


Adress: Box 5338 102 47 Stockholm
Tele: 08 - 440 83 30
Epost: kansliet@officersforbundet.se
Hemsida : www.officersforbundet.se
Kundbetyg
0 0