Lärarnas Riksförbund

Lärarnas riksförbund är ett professionsbundet fack för behöriga lärare samt studie- och yrkesvägledare. Idag har förbundet nästan 90 000 medlemmar över hela landet. Lärarnas riksförbund välkomnar lärare från alla stadier och på alla utbildningsnivåer. I och med medlemskapet ökar trygghet i anställningen, du får rätt stöd och råd inför exempelvis löneförhandlingar, dessutom ingår flera andra medlemsförmåner och över hundra olika medlemsrabatter.

 

Fackavgift
Medlemstyp Kostnad
0–6 999 kr/mån 90 kr/mån
7 000–8 999 kr/mån 100 kr/mån
9 000–10 999 kr/mån 120 kr/mån
11 000–12 999 kr/mån 140 kr/mån
13 000–14 999 kr/mån 160 kr/mån
15 000–16 999 kr/mån 180 kr/mån
17 000–18 999 kr/mån 200 kr/mån
19 000–20 999 kr/mån 220 kr/mån
21 000–22 999 kr/mån 240 kr/mån
23 000–24 999 kr/mån 260 kr/mån
25 000–26 999 kr/mån 280 kr/mån
27 000— kr/mån 300 kr/mån
Student Gratis
Arbetslös 100 kr/mån
Pensionär 50 kr/mån
Nyexaminerade 50-90 kr/mån

Kontakt


Adress: Box 3529, 103 69 Stockholm
Tele: 08-613 27 00
Epost: medlem@lr.se
Hemsida : www.lr.se
Kundbetyg
0 0